Daniel presidente!

Op 5 november 2006 won Daniel Ortega, kandidaat van het sandinistische FSLN, met 38% van de stemmen eindelijk de presidentsverkiezingen in Nicaragua, na drie opeenvolgende nederlagen.

Bij de volksbewegingen, vooral bij de allerarmsten, heerste een enorme euforie. Ortega krijgt heel wat kritiek van oude sandinisten, middenklasse en intellectuelen. Maar de allerarmsten (en dat zijn er veel…) stellen nog altijd al hun hoop voor een beter leven op hem. Hij is dan ook de enige kandidaat die zich echt onder het volk begeeft en het hele land en alle dorpen afreist.

Voor een deel heeft Daniel Ortega zijn overwinning te danken aan de verdeeldheid van de liberale partijen. Anderzijds was er reeds een voorproef van het stijgende succes van het FSLN gedurende de gemeentelijke verkiezingen van november 2004, waarbij 65% van de verkozen burgemeesters sandinisten waren. Deze voeren over het algemeen een degelijk beleid, wat ook wel zal bijgedragen hebben tot het succes van Ortega. In tegenstelling tot de liberalen sloot Ortega wel – soms zeer betwiste – akkoorden met kleine partijen van ex-somozisten, ex-contras en ook met de katholieke kerk. Deze akkoorden waren vooral bedoeld om de onbuigzame vijandige houding van de VS tegen zijn persoon en zijn partij wat te verzachten. Daarin is hij wel degelijk geslaagd, vermits de VS zijn overwinning erkend hebben.

Zullen deze politieke akkoorden ook een invloed hebben op zijn beleid? Dit is een vraag waarop we nog geen antwoord kunnen geven. Op 10 januari had de machtsoverdracht plaats. Ook FOS was officieel uitgenodigd, jammer genoeg konden we niet aanwezig zijn. Daniel Ortega koos ondertussen wel zijn kabinet op basis van voorstellen van de sandinistische organisaties. Onze partners (FNT, ATC) behaalden daarin succes, want zowel voor het Ministerie van Volksgezondheid, het Instituut van Sociale Zekerheid als het Ministerie van Arbeid zitten personen die door hen voorgedragen waren. Er bestaat dus hoop dat sociale projecten en programma’s, die totnogtoe enkel door de civiele maatschappij gedragen waren, nu ook door de overheid zullen worden ondersteund.

En daarin steunen we ook onze partners. Zo organiseert FOS, samen met de Socialistische Mutualiteiten, Solidarité Socialiste en ILO einde maart 2007 een Internationale Conferentie. Daarin zal de rol van de mutualiteiten in een beleid van toegang tot gezondheid toegelicht worden. Alle gezondheidsinstanties en sociale en civiele bewegingen zijn daarop uitgenodigd.