De Algemene Centrale op bezoek in Cuba

Een week verbroedering, debat en projectwerking

Een delegatie van De Algemene Centrale-ABVV bezocht begin februari haar Cubaanse partner SNTC (vakbond van de bouwsector) in Cuba. Het programma was gericht op 3 doelstellingen: een zicht krijgen op de economische hervormingen en de gevolgen voor de bouwsector; de banden aanhalen met de 3 lokale afdelingen van SNTC waarmee een “hermanamiento” (verbroedering) bestaat en discussiëren over een nieuw project tussen De Algemene Centrale ABVV, fos en SNTC. En het is een drie op drie geworden!

CategorieNieuws

http://fotos.fos-ngo.be/#28

De economische hervormingen zijn natuurlijk niet op een paar dagen te begrijpen en de impact ervan zal misschien pas binnen een paar jaar echt duidelijk worden. In de bouwsector is er niet langer sprake van een model waarbij enkel staatsbedrijven bouwactiviteiten kunnen opzetten. De “cuentapropistas” , letterlijk vertaald “degenen die voor eigen rekening werken”, nemen een steeds belangrijker plaats in. En er is ook sprake van “coöperatieven” waarbij staatsbedrijven en privébedrijven samenwerken voor grote bouwprojecten.

Als we dit door een Belgische bril bekijken, leggen we snel de link met zelfstandigen van bij ons. In Cuba zijn de cuentapropistas echter ook aangesloten bij de vakbond, en niet bij een Cubaanse versie van UNIZO (die er trouwens niet bestaat). Maar de Cubaanse realiteit is complex: hervormingen waren noodzakelijk om als land te overleven, een mentaliteitswijziging moet volgen. Vergeten we ook de economische blokkade niet die zorgt dat er nog steeds een enorm tekort is aan basismateriaal om te kunnen bouwen. Dat heeft de delegatie ook met eigen ogen kunnen vaststellen: bouwmateriaal is schaars in de winkels en groothandel bestaat er niet.

De verschillende debatten tussen de delegatie en de SNTC-leiding stonden in het teken van deze omwentelingen. Belgische bezorgdheden werden beantwoord met Cubaanse strijdlustigheid over de noodzaak tot hervormingen en het debat was verrijkend. Wederzijds respect is er alleszins.

De Belgische delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de afdelingen Limburg, Luik en Doornik. Zij zijn verbroederd met respectievelijk de afdelingen Havana, Santiago De Cuba en Cienfuegos. Wat opviel, zeker in de afdeling van de hoofdstad: veel jonge én vrouwelijke kaders. En moeilijk voor te stellen in België: het hoofd van de afdeling Havana voor de bouwsector is geen voorzitter maar een voorzitster! In Havana bezochten we samen twee grote bouwwerven, in Santiago bezochten we het beschadigde vakbondsgebouw na de doortocht van de orkaan Sandy en de 3 afdelingen verbroederden tot slot tijdens een solidariteitsmaaltijd.

In Santiago de Cuba gingen we dieper in op de impact van de doortocht van de orkaan Sandy eind vorig jaar. We zagen enorm veel vernielde daken die weggeblazen werden. De fototoestellen werden bovengehaald en spontaan groeide het idee om een campagne op te zetten in België om geld in te zamelen, om de bovenste verdieping van het lokale vakbondsgebouw te kunnen heropbouwen. Dat is solidariteit die verder gaat dan woorden!

SNTC is al jaren een partner van de AC en fos. De intentie om samen door te gaan is er. De voorbije jaren lag de focus op veiligheid en gezondheid op de bouwwerven en op de invoering van nieuwe loonsystemen. Samen bekijken we nu waarop we zullen inzetten vanaf 2014.
Meer info: Hoe de Cubaanse evoluties begrijpen?
Meer info: Huizen bouwen en verbouwen, kopen en verkopen in Cuba