Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier

De conservatieve bedmoraal van Ecuadoraans president Correa

Men zegt dat Ecuador onder president Rafael Correa een modern land is geworden. Toch is de conservatieve moraal nog alom aanwezig. Net als in andere Latijns-Amerikaanse landen is de invloed van conservatieve geledingen binnen de katholieke en evangelische kerken voelbaar tot op de hoogste politieke beslissingsniveaus.

Eind november 2014 kreeg de vrouwenbeweging in Ecuador een paar emmers ijskoud water over het hoofd. President Correa besliste dat de nationale politiek voor seksuele rechten vanaf nu geleid zal worden door zijn directe medewerkster, Dokter Monica Hernández, een gekende Pro-Vida activiste, nauw verbonden met de Opus Dei strekking in de katholieke kerk. Zij wil terug naar een conservatiever beleid.

LocatieEcuador
CategorieGenderNieuws

Seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen

Ecuador kent al jaren een serieus probleem wat betreft tienerzwangerschappen, abortus en moedersterfte. Ongeveer 27% van alle bevallingen in de hoofdstad Quito zijn van jongeren onder de 19 jaar, waarvan een belangrijk gedeelte jonge meisjes vanaf 12 jaar. In sommige rurale gemeenschappen loopt dit op tot 40%. Sinds 2011, en na vele jaren moeizaam overleg, werd beslist een nationale en gecoördineerde strategie rond seksuele en reproductieve rechten uit te werken, genaamd “ENIPLA”. Hieraan namen de ministeries van Gezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken deel. Eindelijk werd seksuele voorlichting op de lagere en middelbare scholen verplicht. In de gezondheidsdiensten werden voorbehoedsmiddelen en de morning after pil gratis ter beschikking gesteld, ook voor minderjarigen. 10% van de gezondheidsdiensten richtten de laatste jaren een specifieke dienstverlening in voor jongeren onder de 20 jaar, vooral gericht op het voorschrijven van voorbehoedsmiddelen en begeleiden van zwangere meisjes, vaak slachtoffer van verkrachtingen of incest. Door de nieuwe strafwet van 2012 is abortus in geval van verkrachting niet toegelaten en strafbaar, zowel voor de persoon die abortus pleegt als voor het gezondheidspersoneel.

“Teveel seksuele voorlichting doet meer kwaad dan goed”

Het aantal tienerzwangerschappen blijft echter toenemen de laatste 3 jaar, en dat was blijkbaar het argument om het roer om te gooien. Dat resultaten niet kunnen verwacht worden op zo’n korte termijn is blijkbaar niet overwogen bij de beslissing. Dokter Monica Hernández pleit voor seksuele voorlichting binnen de familie (al blijkt uit onderzoek dat dit in 80% van de families niet gebeurt), er mag niet langer gesproken worden over homoseksualiteit, en feminisme is uit den boze. Seks kan alleen goedgekeurd worden binnen het huwelijk, wachten is dus de boodschap, en abortus is een doodzonde.

Alle vrouwenorganisaties hebben protest aangetekend, er zijn brieven gestuurd naar de president, zelfs in de eigen regeringskrant ‘El Telegrafo’ verscheen een opiniestuk tegen de beslissing, maar Correa houdt voet bij stuk. Teveel seksuele voorlichting doet meer kwaad dan goed, en zet adolescenten aan tot vroegtijdige experimenten. Dat een groot deel van de tienerzwangerschappen het gevolg zijn van verkrachtingen, incest of van seksuele onwetendheid bij jongeren wordt liever niet openbaar uitgesproken.

Deze beslissing is ook een klap in het gezicht van de minister van Gezondheid, Carina Vance, die een uitgesproken lesbienne is, en tot november de hoofdverantwoordelijkheid had voor het ENIPLA programma. Niemand begrijpt hoe ze dit heeft laten gebeuren.

Dit is voor onze partner Luna Creciente nogmaals een voorbeeld van de ruk naar rechts in Ecuador, waarbij opnieuw de meest zwakke groepen het sterkst worden getroffen: jonge meisjes uit armere milieus die weinig kansen kregen tot onderwijs of toegang tot informatie.

Auteur: Rita Cloet