Zimbabwaanse straatverkopers
Zimbabwaanse straatverkopers gaan door met hun werk tijdens de pandemiebeeld:

‘De strijd van Zimbabwanen is ook onze strijd’

In Zimbabwe neemt het geweld tegen mensenrechtenverdedigers toe. Ook in moeilijke crisistijden is onderdrukking van het middenveld onaanvaardbaar.

CategorieNieuws

Wereldwijd groeit het protest tegen de brutale onderdrukking van activisten in Zimbabwe. #ZimbabweanLivesMatter werd intussen in het leven geroepen om solidariteit te betuigen met de slachtoffers van het geweld. Ook FOS schaart zich achter die beweging.

Heksenjacht

“De heksenjacht tegen activisten bestaat uit willekeurige arrestaties, ontvoeringen en intimidatie”, legt FOS-medewerker Dawu Sibanda uit. “Die heeft ervoor gezorgd dat verschillende activisten hun woonplaats hebben ontvlucht. Niemand lijkt zich nog veilig te voelen.” Ook vakbondsactivist  Peter Mutasa, die al langer geviseerd wordt, is op dit ogenblik ondergedoken.

Ondanks de belangrijke bijdrage van Zimbabwaanse activisten aan de strijd tegen corona, neemt het geweld toe. De schaal waarop journalisten, politieke oppositie en mensenrechtenverdedigers geviseerd worden, is niet nieuw. Toch neemt het ondanks het einde van Mugabe, enorme proporties aan.

Verschillende ngo's roepen op tot solidariteitBron:

Factoren die bijdragen aan het geweld

  • Ineenstorting van het lokale gezondheidssysteem
  • De onvolledige reactie van de overheid op de coronapandemie
  • De coronapandemie als excuus om burgerrechten in te perken
  • De toenemende militarisering van Zimbabwe
  • De cultuur van geweld in post-koloniaal Zimbabwe
  • De aanhoudende economische malaise en bijhorende inflatie
  • De intentie om de grondwet te wijzigen

Een van de meest beruchte arrestaties is die van journalist Hopewell Chin’ono. Hij legde bloot hoe corruptie de aanpak van covid-19 bemoeilijkte. Daardoor is de minister van Gezondheid afgezet. “Hij werd ook aangeklaagd, maar moest tot nog toe niet de gevangenis in”, vertelt Dawu Sibanda. Wie wel in de gevangenis verdween, was de journalist zelf. “Chin’ono wordt vastgehouden zonder toegang tot voedsel en beschermingsmaatregelen tegen covid-19. De reden van zijn arrestatie? Hij zou samen met nog anderen de bevolking opstoken om te protesteren tegen het regime. Intussen mag niemand aanwezig zijn bij zijn proces.”

FOS is solidair met de Zimbabwaanse bevolking. Hun durf en doorzettingsvermogen is een toonbeeld voor iedereen die strijdt voor een nieuwe rechtvaardige en gelijke samenleving.

We blijven iedereen steunen die streeft naar een democratischere samenleving met goed bestuur, transparantie, onafhankelijke rechtspraak, vrije meningsuiding en andere rechten die reeds opgenomen zijn in de Zimbabwaanse grondwet.

We roepen iedereen – burgers, overheid, politieke partijen, bewegingen, vakbonden, andere middenveldorganisaties en media – op om bereidwillig te zoeken naar een antwoord op de huidige malaise.

Lees het statement over Zimbabwe van het FOS-kantoor in Zuidelijk Afrika
pdf, 413 KB

Lees het statement over Zimbabwe van het FOS-kantoor in Zuidelijk Afrika

Klik hier en download het statement van FOS (Engels)

Download pdf