bloqueo2

De VS-blokkade tegen Cuba duurt voort!

Onderteken de petitie tegen de blokkade

Vorige week (10-06-2017) berichtte De Standaard dat president Trump overweegt om de toenaderingspolitiek tussen Cuba en de VS van Obama terug te schroeven. Amerikaanse burgers zouden weer moeilijker Cuba kunnen bezoeken. Voor de Cubaanse toeristische sector die vorig jaar meer dan 200.000 VS-burgers onthaalde, is dit geen goed nieuws. De voorbije jaren investeerde Cuba fors om de hotelcapaciteit kwalitatief en kwantitatief te versterken. Daarmee is nog maar eens duidelijk: de VS-blokkade is niet voorbij!

LocatieCuba
CategorieNieuws

Blokkade blijft Cuba economisch wurgen

Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba leeft onder de publieke opinie de overtuiging dat de blokkade gestopt is. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Ondanks enkele bescheiden maatregelen blijven de wetten van de blokkade van kracht en wegen ze zwaar door op het dagelijks leven van de Cubanen. De exportbeperkingen naar de VS blijven van kracht; Noord-Amerikaanse investeringen (behalve telecommunicatie) op Cuba blijven verboden; de bankverrichtingen zijn nog niet genormaliseerd en Cuba kan nog steeds geen betalingen in dollar uitvoeren. Bedrijven die de blokkade schenden, riskeren enorme boetes; de VS hebben nog geen enkel document naar de banken verstuurd met de mededeling dat verrichtingen met Cuba wettelijk zijn en niet meer worden gesanctioneerd.

Al 55 jaar beperkt de blokkade de ontwikkeling van het land en belemmert ze een beter levenspeil voor de Cubaanse bevolking.

Campagne tegen de blokkade

Tegen deze achtergrond heeft de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade, waar ook FOS deel van uitmaakt, besloten een nieuwe campagne en een petitie te lanceren. Het is immers nodig om correcte informatie te geven over de huidige toepassing van de economische, commerciële en financiële blokkade en de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Cuba. België heeft in de Verenigde Naties altijd de blokkade verworpen, en dat moet zo blijven.

De VS staan alleen

In het najaar bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de blokkade. Al vele jaren stemt een overweldigende meerderheid van de landen tegen de blokkade; vorig jaar was er geen enkele pro-stem, en slechts twee onthoudingen, nl. van de VS en van Israël.

De Coördinatie zoekt massale steun voor deze campagne; het wordt hoog tijd dat de  de blokkade tegen Cuba stopt.

ONDERTEKEN DE PETITIE tegen de blokkade! Ze beperkt de ontwikkeling van het land en maakt een betere levensstandaard voor de Cubaanse bevolking onmogelijk.