Dekolonisering: ons werkpunt voor de toekomst

wie zijn wij-hoofd
beeld:

Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden binnen onze organisatie. De dekolonisering van onze sector spreekt ons dus sterk aan. We gaan de komende maanden na in hoeverre ongelijke machtsverhoudingen aanwezig zijn binnen onze organisatie en hoe we ze kunnen aanpakken. De eerste stappen zijn intussen gezet.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Black Lives Matter

Sinds de dood van George Floyd in de Verenigde Staten en de Black Lives Matter-protesten wereldwijd leeft het debat over het kolonialisme en de rol van ontwikkelingssamenwerking daarin. De sector heeft van de dekolonisering daarom een van haar acht toekomstwerven gemaakt. De lidorganisaties van ngo-federatie en 11.11.11 komen regelmatig samen om hun ervaringen uit te wisselen en na te denken over hoe ze dekolonisering in de praktijk kunnen toepassen.

Inspiratie opdoen

In 2021 mondden die eerste uitwisselingen uit in de inspiratiegids ‘Dekoloniseren. Nu!’, met bijdragen van onder andere onze medewerkers. Datzelfde jaar gingen we tijdens het Belmundofestival in debat met Labo vzw en 11.11.11 over vragen als: Is ontwikkelingssamenwerking een verderzetting van het koloniale systeem? Zijn middenveldorganisaties dringend aan vernieuwing toe? En als we systeemverandering beogen, wat doen we dan met het huidige model van ontwikkelingssamenwerking? Daarnaast namen onze medewerkers deel aan een interactieve workshop met Hybried vzw over hoe ze de huidige machtsverhoudingen kunnen doorgronden via alternatieve vormen van kennis. Ze brainstormden ook een eerste keer over hoe ze verandering kunnen teweegbrengen.

FOS dekoloniseren

In 2022 starten we het interne dekoloniseringsproces van FOS. We leggen de prioriteiten voor onze organisatie vast en zetten nieuwe stappen naar een nog meer inclusieve organisatie en werking.

De eerste stap? Een workshop op 14 juni geleid door Hybried vzw. We brainstormden met alle medewerkers uit alle kantoren over het woord ‘dekolonisering’.

scherm_dekolonisering2

Na een korte inleiding op het concept onderzochten we mogelijke problemen binnen onze organisatie, met aandacht voor factoren als machtsverhoudingen, representatie en herstel. Dankzij de methodieken van Hybried vzw kwamen we ook tot acties om die kwesties aan te pakken. Die zullen we dit najaar verder uitwerken.

Bij onze medewerkers kriebelde het dan ook om verder te werken aan de dekolonisering van FOS. De workshop voelde als een begin. De volgende stap zetten we op ons algemeen beraad, wanneer alle medewerkers in België zijn. We houden je op de hoogte!