Dexia schendt mensenrechten in Palestina

Als aandeelhouder is ook België betrokken partij

De speciaal rapporteur van de Verenigde Naties zegt dat België de Palestijnen in bezet gebied zou moeten vergoeden. Dexia NV waar de Belgische staat aandeelhouder van is, financiert via haar dochter Dexia Israël de nederzettingen. Dat berichtten De Standaard en De Morgen deze week op basis van een recent VN-rapport. Het platvorm ‘Israël Koloniseert, Dexia Financiert’, waar fos lid van is, voert al jaren campagne tegen deze praktijk van financiering door Dexia.

CategorieNieuws

‘Israël Koloniseert, Dexia Financiert’ is een platform dat al jaren de praktijken van Dexia NV en Dexia Israël aanklaagt. Nu is er met Richard Falk ook een gezant van de VN die België op de vingers tikt.

Richard Falk, Speciaal Rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Palestina, beschrijft in zijn rapport voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hoe de Belgische overheid verantwoordelijk gesteld kan worden voor de financiering van de illegale kolonies in de Palestijnse gebieden door Dexia NV.

In zijn rapport is Richard Falk niet mals voor de Belgische overheid. De Belgische overheid is meerderheidsaandeelhouder van Dexia NV met 50,02% van de aandelen. Dexia NV op haar beurt is voor 66% procent eigenaar van Dexia Israël. In zijn rapport maakt Dhr. Falk duidelijk dat dit verantwoordelijkheden met zich mee brengt.

Belgische overheid onder vuur

De Speciale Rapporteur ziet minstens 5 elementen die de Belgische overheid in een moeilijk parket brengen:

Vermits België de Conventies van Genève heeft ondertekend, en Dexia Israël artikel 49 (6) van deze conventies schendt, verzaakt België aan haar verplichtingen om de conventies te laten naleven (p. 15 van het rapport)

De speciale rapporteur stelt dat Dexia Israël de mensenrechten schendt. Vermits de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder is, moet België de nodige stappen ondernemen om deze activiteiten te voorkomen en/of de verantwoordelijken hiervoor binnen Dexia Israël te bestraffen. (p. 15-16)

Richard Falk bekritiseert Dexia ook omdat het zich teruggetrokken heeft uit de Global Compact, een zelfregulerend instrument binnen de Verenigde Naties waar Dexia NV bij was aangesloten. Dit is extra verwonderlijk omdat Dexia NV zich in april 2013 heeft teruggetrokken, nadat de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder werd. (p. 16)

Ook het Internationaal Strafrecht is van toepassing volgens Dhr. Falk. België is aangesloten bij de conventie van Rome waardoor de Belgische burgers onder de jurisdictie van het Internationaal Strafhof vallen. Dit strafhof zou kunnen onderzoeken of personeel van Dexia betrokken is bij oorlogsmisdaden. (p. 16-17)

Ook de Belgische Staat kan verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die door haar bank, Dexia NV, veroorzaakt werd. Eventueel kan dit leiden tot het uitkeren van schadevergoedingen en herstelbetalingen. (p. 17)

Tot slot neemt Dhr. Falk de Belgische overheid ook onder vuur in de conclusies (p. 23-24) en roept hij de Belgische organisaties op om België verder onder druk te zetten, zodat er een einde komt aan haar betrokkenheid bij deze illegale kolonisering.
Meer info: Intal