“Deze investeringen brengen een nieuw elan”

De Belgische petroleumsector ondertekende in juni vorig jaar voor de tweede keer een overeenkomst met fos en Wereldsolidariteit. Projecten rond energie en duurzame ontwikkeling in Mozambique en El Salvador krijgen op grond van de sectorale cao financiële steun uit het zogenaamde ‘Energiefonds’.

CategorieMilieuNieuws

Het leven voor de bewoners van het gehucht Chinhanda in het droge binnenland van Mozambique is niet evident. 60 procent van hen leeft onder de armoedegrens en hangt af van het weinige wat hun droge grond voortbrengt. Meer dan 50 procent van de volwassenen is analfabeet. En hoewel er amper 20 kilometer verderop jaarlijks zo’n 2000 megawatt elektriciteit wordt geproduceerd in de Cahora Bassa stuwdam, is niemand van hen aangesloten op het elektriciteitsnet.

Avondles dankzij zonnepanelen
Ze hebben toch één geluk: ze kunnen hun kinderen naar een van de Junior Farmer Field and Life Schools sturen die door de Provinciale Unie voor Kleinschalige Boeren in Tete (UPCT), partner van fos, wordt ondersteund. Op deze school krijgen hun kinderen onder meer les in landbouwtechnieken en worden hen belangrijke levensvaardigheden aangeleerd. Met steun van het Energiefonds heeft UPCT nu letterlijk en figuurlijk gezorgd voor een extra lichtpuntje door de installatie van zonnepanelen in de school. Via deze duurzame energie wordt nu de hele school verlicht.

De directeur van het schooltje vertelt: “Dankzij de installatie van de verlichting in de klassen, kunnen we nu starten met avondonderwijs. De volwassenen in deze gemeenschap hebben overdag te veel werk op hun velden om onderwijs te kunnen volgen. Nu zullen we starten met vier klassen van telkens 20 volwassenen die in de avonduren les komen volgen”.

Permanente toegang tot proper drinkwater
Er werd op de schoolgronden ook een watersysteem geïnstalleerd. De manuele waterpomp werd vervangen door een elektrische pomp aangedreven op zonne-energie en het water wordt opgeslagen in een tank met een inhoud van 5000 liter. Op die manier hoeven de kinderen de zware handpomp niet langer te bedienen om wat te drinken of om de groentetuin in de schooltuin te irrigeren. Er is nu permanente toegang tot proper drinkwater vlakbij de klassen. Op het groetenveldje wordt het water tot bij de irrigatiegreppels geleid. Er werd ook een kraantje geïnstalleerd aan de rand van het schoolterrein, waar de bevolking van de gemeenschap water kan halen.

Heropleving van de gezondheidspost
Zo’n 300 km verderop heeft UPCT duurzame energie geïntroduceerd in de Carata gemeenschap. Ook hier ondersteunt de boerenunie samen met fos een Junior Farmer Field and Life School, die via de installatie van zonne-energie werd voorzien van verlichting. Hier zal bovendien met avondlessen voor volwassenen worden gestart. Als tweede toepassing werd er in deze gemeenschap voor gekozen om de gezondheidspost te voorzien van verlichting en van een koelkast. Door de verlichting kan de verpleger nu ook ’s avonds en, als het nodig is, ’s nachts consultaties doen. In de koelkast zullen eindelijk de medicijnen en vaccins worden bewaard die hier anders niet voorradig konden zijn.

“Deze investeringen geven de gezondheidspost een nieuw elan”, vertelt de plaatselijke verpleger. “De lokale overheid die verantwoordelijk is voor deze gemeenschap in Carata heeft beloofd om een extra verpleger naar deze post te sturen. En samen met de gemeenschapsleden hebben we beslist om de omliggende gebouwen, die nu in slechte staat verkeren, her op te bouwen zodat er ziekenzalen geïnstalleerd kunnen worden”. De heropleving van de gezondheidspost is belangrijk. In dit deel van de wereld bestaat er slechts één gezondheidsfaciliteit per 13.400 mensen, is er slechts één hospitaalbed per 1900 patiënten en er is slechts één professionele zorgverlener per 3.300 inwoners van het district. De gezondheidspost is dus voor veel mensen de belangrijkste verlener van gezondheidsdiensten.