Ecuador ratificeert Conventie 189!

Strijd van FOS-partner ATRH werpt vruchten af

Goed nieuws! 5 september 2013 werd een historische dag voor de Ecuadoraanse huishoudwerk(st)ers. Met 127 stemmen pro, stemde het Nationale Parlement unaniem in met de ratificatie van Conventie 189 van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) voor waardig huishoudwerk. Na 15 jaar strijd voor waardig werk en waardig leven werpt het werk van fos-partner ATRH (Vereniging van Betaalde Huishoudwerksters in Ecuador) nu zijn vruchten af!

LocatieEcuador

http://fotos.fos-ngo.be/#!album-44

De Ecuadoraanse parlementsleden stemden unaniem vóór de ratificering van de conventie. Er was geen enkele tegenstem. ATRH was aanwezig bij de zitting met een delegatie van 30 huishoudwerksters. Vijf parlementsleden namen het woord en allemaal begroetten ze de delegatie en erkenden ze het werk van ATRH. Ook de symboliek ontbrak niet: ATRH deelde T-shirts uit met de slogan “Wij steunen de ratificering van Conventie 189 van de IAO. En u?”. Verschillende parlementsleden trokken de t-shirt aan.

Maricruz Sanchez, leidster van ATRH, deed een prachtige tussenkomst op de zitting. Ze straalde kracht, doorzettingsvermogen en eenvoud uit. Na de stemming kwamen verschillende parlementsleden de leden van ATRH persoonlijk feliciteren, met tranen in de ogen.

Paola Pabon, een van de parlementsleden die het woord nam, verwees naar de internationale bijeenkomst die we in Quito organiseerden in november 2011, om steun te vergaren voor de ratificering van de conventie. Dit om aan te geven dat ATRH inderdaad 3 jaar, met de steun van fos, actie gevoerd heeft voor de ratificering van de conventie. 3 jaar lang hebben we samen toegewerkt naar dit heuglijke moment.

Maar nu begint het nog maar pas: nu moet ATRH er voor zorgen dat de nationale wetgeving binnen de 12 maanden aangepast wordt aan de clausules van de conventie. In eerste instantie gaat het over de Algemene Arbeidswet die midden in een hervorming zit. Op woensdag 4 september vergaderde een delegatie van ATRH, onder begeleiding van fos, hierover met de minister van Arbeid. Een aantal heikele punten zijn: de arbeidsinspectie die moet verbeterd worden, het uitroeien van kinderarbeid in de sector, het aanpakken van het seksueel geweld en de discriminatie, en het reguleren van de private werkgelegenheidsagentschappen. Deze agentschappen maken reeds bij de aanwerving duidelijk dat de werkneemster in kwestie niet moet proberen haar rechten te doen respecteren want dat de “patrons” dat niet willen. Anders kan de werkneemster al meteen ophoepelen.

Nog een bijkomend weetje: 5 september was ook de Internationale Dag van de Inheemse Vrouw en uiteraard is -vooral in de bergstreek- de populatie huishoudpersoneel voor een groot deel inheems. Voor de inheemse huishoudwerksters werd 5 september 2013 dus een extra symbolische dag!

In 2013-2014 voert fos campagne over het recht op waardig huishoudwerk. Lees meer over de wereldwijde strijd van huishoudwerk(st)ers voor waardige werkomstandigheden op onze campagnepagina!