Ecuadorreizigers keren terug met een ‘maleta’ vol bagage

Vruchtbare uitwisseling tussen FSMB en gezondheidspartners in Ecuador

In oktober trokken An, Katalina, An en Uschi van FSMB (Federatie van Socialistische Mutualiteiten in Brabant) naar Ecuador om er hun partners Movimiento de Mujeres por la Vida (Beweging van Vrouwen voor het Leven) en Fenocin te ontmoeten. In 2009 kwam er al eens een delegatie van Mujeres por la Vida op bezoek in België, dus nu was het tijd voor het tegenbezoek.

CategorieNieuws

De organisatie Movimiento de Mujeres por la Vida (MMxV) strijdt voor de rechten van vrouwen in de stedelijke gebieden. Een pijler in hun werking is de toegang tot gezondheidszorg; een van de stokpaardjes van MMxV is het organiseren van burgercontroles op publieke gezondheidsinstellingen. De bevindingen van deze controles worden voorgelegd aan de overheid zodat deze maatregelen kan treffen om de diensten te verbeteren.

In rurale of inheemse gebieden is de gezondheidssituatie er vaak het slechts aan toe. Niet alleen is er een gebrekkige en ontoegankelijke infrastructuur, maar ook de kwaliteit van de diensten laat te wensen over. Bovendien wordt weinig rekening gehouden met de culturele achtergrond van deze groepen. Daarom wil FENOCIN (Nationale Confederatie van boeren, inheemse volkeren en Afro-Ecuadorianen), met steun van fos, werk maken van een gezondheidsstrategie waarin respect voor de cultuur en traditionele gebruiken een centrale plaats krijgt.

Twee weken namen de plaatselijke fos-medewerkers de vier FSMB-reizigers mee op veldbezoeken, naar activiteiten en workshops georganiseerd door en samen met de partners, en zelfs op gesprek met de bevoegde gezondheidsinstanties die ze proberen te beïnvloeden. Zo maakten ze kennis met de Ecuadoraanse context en samenleving in het algemeen, en in het bijzonder met de gezondheidssituatie en met het beleid. De nood aan een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg is hoog; ze zagen hoe Mujeres por la Vida en Fenocin hier een belangrijke rol te spelen hebben.

Zelf hadden de FSMB-reizigers ook hun huiswerk gemaakt en hun bagage meegenomen. Tijdens de verschillende ontmoetingen en bezoeken vertelden ze over FSMB en hun werk binnen de socioculturele verenigingen VIVA-SVV, S-Plus en Vrije Tijd en Gezondheid aan de hand van presentaties en demonstratieve materialen. Gezondheidspreventie, diabetes, anti-geweldcampagnes, seksuele voorlichting, inclusie van ouderen; het zijn stuk voor stuk thema’s waarrond interessante uitwisselingen zijn ontstaan.

Wat de reizigers het meeste heeft getroffen is het positieve verhaal. “Hoewel de noden hoog zijn voel je de power van de mensen zelf”, aldus An Verbeke. “Ik heb op slag geen ochtendhumeur meer”, zegt Katalina, “het teamwerk en de strijdbaarheid van de mensen werkt heel inspirerend. We nemen dit echt mee nu in ons eigen werk.” “Ook de menselijke toets, de gastvrijheid, de inspanningen die de mensen leveren om anderen goed te doen voelen, daar terwijl wij westerlingen al gauw de gemakkelijkste weg zouden kiezen, hebben ons sterk geraakt”, zo zegt An De Smedt.

Al deze indrukken, ervaringen, kennis en informatie verwerken zij nu in het educatieve project “Duik in de maleta” om deze te delen. “Maleta” is Spaans voor koffer, valies. Hiermee gaan ze de boer op bij hun collega’s, de achterban van FSMB en de leden van de verschillende socioculturele organisaties van FSMB, met de bedoeling om het positieve verhaal te vertellen van mensen met power die strijden voor hun rechten. Zo hopen ze meer mensen warm te maken voor solidariteit met de partnerorganisaties in Ecuador. Voor alle partijen was deze reis een verrijkende ervaring, zowel op menselijk als inhoudelijk vlak!

Voor meer reisverhalen: lees de blog die de vier dames tijdens hun reis bijhielden!
Meer info: Blog Duik in de Maleta