“Eerlijke” koffieboeren krijgen hogere prijs

Het zal de fanatieke koffiedrinkers onder de lezers niet ontgaan zijn de voorbije maanden: de prijs voor een bakje troost schoot stevig de hoogte in. Misschien zullen sommigen ook gesakkerd hebben dat hun “eerlijke koffie” in de Wereldwinkel of in de supermarkt intussen ook een pak meer kost dan vroeger. Dit is een rechtstreeks gevolg van de fors gestegen internationale koffieprijs, waarvan de kleine “eerlijke” koffieboeren terecht willen meegenieten.

LocatiePeru
CategorieNieuws

De internationale koepel die toeziet op criteria en prijzen van eerlijke handel (FLO = Fairtrade Labelling Organisations) heeft op 1 april, na een lang proces van soms hevige discussies en analyses, een nieuwe eerlijke koffieprijs vastgelegd. Deze koffieboeren zullen misschien gevreesd hebben dat het om een flauwe aprilgrap ging, maar het was iets waar ze al een tijdje op wachtten en naar streefden. Nu leveren de organisaties van kleine koffieboeren in Peru tegen deze nieuwe prijs aan de “eerlijke” markt.

FLO legt al sinds vele jaren een “bodemprijs” vast, een soort minimumprijs die de kleine georganiseerde producenten sowieso uitbetaald krijgen voor hun eerlijke koffie, ook indien de internationale koffieprijs ver onder deze bodemprijs zakt. Vooral in tijden van lage koffieprijzen is deze vaste bodemprijs dus een stevige motivatie voor de kleine boeren om binnen coöperatieves of associaties “eerlijke” koffie te produceren en daarmee veel hogere inkomsten binnen te rijven.

De jongste maanden schoot de internationale koffieprijs echter tot ver boven de bodemprijs van FLO, waarvoor het plots voor de kleine boeren niet langer interessant was om hun tijd en energie te verliezen in het naleven van de strenge voorwaarden van organische en “eerlijke” koffie, waarvoor ze wegens vroeger gemaakte afspraken uiteindelijk een lagere prijs kregen dan op de “normale” markt.

Het dramatische gevolg was dat steeds meer kleine boeren hun koffiebonen niet langer afleverden bij de coöperatieve, waardoor deze op haar beurt niet de beloofde hoeveelheid kon verschepen naar de “eerlijke” afnemers in Europa en elders. Hiermee verloren de coöperaties zowel leden als een deel van de afzetmarkt, en dreigde het gevaar dat u straks niet langer uw pakje “eerlijke” koffie zou kunnen kopen.
Nu heeft FLO dus de bodemprijs voor arabica-koffie uit Peru verhoogd van 1,25 tot 1,40 dollar per pond, maar ook de “sociale premie” voor eerlijke koffie opgetrokken van 0,10 tot 0,20 dollar per pond. Dat is een erg belangrijke troef voor de coöperatieves, want ze gebruiken deze premie om hun leden allerlei sociale diensten aan te bieden, bvb. op het vlak van onderwijs of gezondheid.

Sinds begin dit jaar steunt fos in Peru een gezondheidsproject van de nationale koepel van kleine “eerlijke” boerenorganisaties (CNCJ = Coordinadora Nacional de Comercio Justo). Hiermee zal de CNCJ gezondheidspromotoren opleiden en begeleiden in de koffie- en bananencoöperatieves in Junin en Piura. Op die manier kunnen deze organisaties hun leden sensibiliseren rond het recht op gezondheid en hen ondersteunen om zich in te schrijven in de “Seguro Agrario”, de sociale zekerheid voor gezondheidszorg.

De verhoging van de bodemprijs en de sociale premie is dus goed nieuws voor de CNCJ en voor fos, want het vermijdt een verdere leegloop van de koffie-coöperatieves, en laat hen integendeel toe om met de hogere sociale premie diverse acties te ondernemen rond toegang tot gezondheidszorg. We houden jullie in de toekomst zeker op de hoogte welke resultaten dit oplevert voor de gezondheid van de koffieboeren en hun gezinnen.