Einde aan de straffeloosheid!

Oproep van fos

Israël maakt misbruik van zijn militaire (over)macht tegenover een hulpkonvooi. Vredesactivisten poogden op een vreedzame manier de blokkade van Gaza te doorbreken en tegemoet te komen aan de noden van de Palestijnse bevolking in Gaza.

Dit is een zoveelste overtreding van het internationale humanitaire recht door de Israëlische machtstroepen. De Belgische overheid en de Europese Unie verwerpen terecht het gebruik van “disproportioneel geweld”. Internationaal protest naar aanleiding van deze daad laat niet op zich wachten, maar blijft te voorzichtig tegenover Israël als het gaat over schendingen van mensenrechten. Een sterk signaal is noodzakelijk om straffeloosheid tegen te gaan.

Terecht vraagt Catherine Ashton, vertegenwoordigster van de Europese Unie, Israël om een volledig onderzoek naar de omstandigheden van de bestorming van een vloot met hulpgoederen. De Belgische en Europese regeringsleiders moeten de kans grijpen om ook de volgende stap te eisen – en het internationale recht te doen gelden.

Gaza blijft binnen de Palestijnse gebieden – in overtreding van internationaal recht – volledig afgesloten van de buitenwereld. Het heeft hierdoor al het label van de grootste openluchtgevangenis ter wereld verkregen. In een bredere context van geweld in Gaza heeft onafhankelijk onderzoek – het Goldstone-rapport – reeds aangetoond dat zowel Hamas als Israël zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden zonder hiervoor bestraft te worden.

Allereerst wensen we onze steun te betuigen aan de slachtoffers van deze actie. We roepen de Belgische en de Europese regeringsleiders op om niet enkel op deze Israëlische actie te reageren door een onderzoek te eisen, maar er ook op toe te zien dat het internationaal recht wordt gehandhaafd. Bovendien moeten de hefbomen van diplomatieke en economische druk binnen de Europese handelsrelaties met Israël ten volle worden benut.