Enkel verenigd kunnen we verandering realiseren!

Colombiaanse delegatie op bezoek in België

Van 23 maart tot 4 mei kregen fos, AC Antwerpen-Waasland en Vlaams ABVV bezoek van een delegatie Colombiaanse syndicalisten. Gedurende anderhalve week informeerden en sensibiliseerden ze Belgische parlementairen, leden van de beweging en het publiek over de huidige context in Colombia, met specifieke aandacht voor arbeids- en syndicale rechten. Met de goedkeuring van het Vrijhandelsakkoord tussen Colombia, Peru en de Europese Unie door België in het vooruitzicht, was dit voor de leden van FENSUAGRO het uitgelezen moment om aandacht te vragen voor hun zaak. Het is voor hen klaar en duidelijk dat het vrijhandelsakkoord negatieve gevolgen zal hebben voor de Colombiaanse bevolking.

CategorieNieuws

http://fotos.fos-ngo.be/#42

Deze gemengde delegatie bestond uit vakbondsleden uit de palm- en de bloemensector, allen aangesloten bij de federatie van syndicale en boerenorganisaties binnen de agro-industrie FENSUAGRO. De AC Antwerpen-Waasland heeft al sinds 2006 een solidariteitsband met deze federatie. In het begin steunde ze de versterking en uitbouw van hun nationaal opleidingscentrum. Sinds 2011 heeft de AC Antwerpen-Waasland haar engagement tegenover FENSUAGRO verruimd via de ondersteuning van het Waardig Werk programma van fos in Colombia. Dit programma reikt de vakbonden in de palmsector instrumenten aan om betere arbeidsvoorwaarden te kunnen onderhandelen, met speciale aandacht voor de situatie van jongeren en vrouwen, en wil tegelijk de solidariteit en eenheid in de sector vergroten via een intersyndicaal platform.

Het Vlaams ABVV heeft in Colombia een bloemenproject lopen via ISVI, het Internationaal Vormingsinstituut van het ABVV. Zij ondersteunen de Colombiaanse Bloemenfederatie ONOF. Het bezoek van deze gemengde delegatie werd mogelijk gemaakt dankzij een intense samenwerking tussen fos en ISVI.

Pablo Vargas (leider bij FENSUAGRO), Bernardo Cuadros en Elio Villar (leiders van palmvakbonden SINTRAPROACEITES en SINTRAPALMAS) en Betty Fuentes (leidster van de bloemenfederatie ONOF) waren de pleitbezorgers van dienst.

Ze gingen langs bij 8 federale parlementsleden van verschillende politieke fracties (sp.a/PS, CD&V/CDH, NVA, Ecolo) om hen te overtuigen om binnenkort voor een parlementaire resolutie rond Colombia en tegen het vrijhandelsakkoord tussen Colombia, Peru en de Europese Unie te stemmen. In december werd dit door sociale bewegingen fel omstreden akkoord reeds goedgekeurd door het Europees parlement. Voor het definitief in voege kan treden, moeten nu ook alle lidstaten nog stemmen. De delegatie trachtte de parlementairen te overtuigen van de negatieve gevolgen die het vrijhandelsakkoord zal hebben voor de Colombiaanse bevolking. Voorstanders van het akkoord wijzen er steeds op dat het een mensenrechtenclausule bevat. Dit wil zeggen dat als de mensenrechten worden geschonden, het akkoord kan verbroken worden. Bovendien heeft de Colombiaanse overheid, op vraag van enkele parlementaire fracties, een Roadmap opgesteld waarin staat dat men erop zal toezien dat het milieu en de mensen- en arbeidsrechten gerespecteerd worden. Het gaat echter alleen om engagementen die niet bindend zijn en dus geen enkele sanctie met zich mee kunnen brengen. De Colombiaanse delegatie wees de Belgische parlementairen erop dat mensen-, arbeids- en syndicale rechten nu al volop met de voeten worden getreden. Waarom een akkoord aangaan, als nu al duidelijk is dat niet aan de voorwaarden voldaan wordt? Alle leden van de delegatie konden getuigen van zware mensenrechtenschendingen; Bernardo Cuadros verloor zelf een broer die omwille van zijn werk als vakbondsactivist vermoord werd; meer dan 2000 leden van FENSUAGRO zijn vermist of werden vermoord. Het valt nu af te wachten welke positie België zal innemen over het vrijhandelsakkoord. De Colombiaanse delegatie bezorgde de bevoegde parlementairen alvast stof tot nadenken!

Naast beleidsbeïnvloedende ontmoetingen stonden ook enkele ontspannende activiteiten op het programma. De AC Antwerpen-Waasland zorgde voor een vleugje toerisme, met een bezoek aan een project rond ecologische stadslandbouw in Gent en een rondleiding door Antwerpen.

Uiteraard vierden de Colombianen ook mee feest op 1 mei. Voorzien van vlaggen trokken ze met de rode menigte door de straten van Antwerpen. Toen Caroline Copers (Vlaams ABVV) van op het podium de Colombianen begroette en het belang van internationale samenwerking duidelijk onderstreepte, juichte de delegatie enthousiast.

Ze genoten erg van het Feest van de Arbeid, dat traditioneel ook steeds gevierd wordt in Colombia. Al is het volgens Betty Fuentes niet gewoon een “feest”: “1 mei is de Dag van de Arbeid, en voor ons is het echt een strijddag. We herdenken wat we gerealiseerd hebben, maar kijken vooral vooruit. Op het gebied van arbeidsrechten moet er nog heel wat gebeuren in Colombia. Voor veel mensen is het een rustdag maar voor ons is het een dag van internationale strijd voor de arbeidsrechten! Internationale solidariteit mag zich trouwens niet beperken tot economische steun. Uiteraard is die erg welkom, maar we moeten ook elkaars problemen leren kennen, kennis uitwisselen en samen de problemen aanpakken. Enkel verenigd kunnen we verandering realiseren!”
Meer info: Interview met Betty Fuentes