Erken de onwettige verkiezingen niet!

Open brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken van België


Bookmark and Share

ABVV, ACV, WSM en fos roepen de Belgische regering op de onwettige verkiezingen in Honduras van 29 november ’09 niet te erkennen!

LocatieHonduras
CategorieNieuws

Geachte heer minister,

Als vakbondsvoorzitters en vertegenwoordigers van enkele NGO’s zijn wij zeer verontwaardigd over de aanhoudende schending van de democratische en syndicale rechten in Honduras. De feitelijke regering is via een staatsgreep aan de macht gekomen en heeft dus niet de legitimiteit om verkiezingen, voorzien op 29 november ’09, te organiseren. Daarom vragen we met aandrang om deze verkiezingen niet te erkennen.

De putschisten blijven zich aan de macht vastklampen en tonen geen respect voor de democratie. Ondertussen is duidelijk geworden dat zij de bemiddelingspogingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten misbruikt hebben om tijd te winnen om zo de presidentsverkiezingen met enkel kandidaten die de staatsgreep steunen, te kunnen laten doorgaan.

De feitelijke regering handelt tegen het verdrag van Tegucigalpa/San José in. De wettelijk verkozen president Manuel Zelaya zit nog steeds opgesloten in de Braziliaanse ambassade, de repressie gaat verder. De Verenigde Staten van Amerika blijken te buigen en hebben al aangekondigd de verkiezingsuitslag te erkennen. Het Nationaal Verzetsfront tegen de Staatsgreep en andere democratische organisaties in Honduras wijzen op het ongrondwettelijke karakter van deze verkiezingen en roepen op tot een boycot ervan.

De feitelijke regering doet er alles aan om de politieke crisis als opgelost voor te stellen zodat de verkiezingen van 29 november kunnen doorgaan. Maar een bewind dat via een staatsgreep aan de macht is gekomen en de geest van het akkoord van Tegucigalpa/San José niet respecteert, kan geen wettelijke verkiezingen organiseren.

De feitelijke regering van Micheletti zet deze week massaal het leger in met de opdracht hard op te treden. Tot hiertoe zijn zij verantwoordelijk voor minstens 12 doden, 4.234 klachten voor de schending van basisrechten, 7 aanslagen, 95 doodsbedreigingen, 133 gevallen van foltering, 394 aanrandingen en 211 gewonden.

De vakbonden in Honduras delen mee in de klappen van dit repressieve beleid. Meer dan 4.000 personen werden opgepakt, waaronder verschillende syndicalisten; 54 vakbondsleiders van de boerensector worden momenteel voor de rechtbanken gedaagd; 3 leden van de Central General de Trabajadores worden beschuldigd van terrorisme.

Deze feitelijke regering maakt in haar beleid duidelijk welke belangen zij vertegenwoordigt. De vakbonden kregen te horen dat zij niet meer welkom zijn op wat tot hiertoe het tripartite overleg was met het nationaal instituut voor sociale zekerheid, en de ondernemersbank en de ondernemers eisen een verlaging van het minimumloon

Reeds herhaalde malen heeft de Belgische en internationale vakbeweging, al dan niet samen met andere sociale organisaties, de nationale en Europese politieke verantwoordelijken gewezen op de noodzaak om dwingende maatregelen te nemen. We verwijzen naar onze brieven van 14 juli, 8 september en 20 oktober en naar de betreffende resolutie van de algemene vergadering van 6-8 oktober 2009 van het IVV.

Daarom vragen we aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie:

1. De onvoorwaardelijke terugkeer van Manuel Zelaya als president van Honduras, zodat de toestand van vóór 28 juni 2009 wordt hersteld.
2. De verkiezingen van 29 november niet te erkennen.
3. Geen internationale waarnemers te sturen om het verkiezingsproces te begeleiden.
4. De politieke en economische druk op de feitelijke regering te verhogen.
5. Geen contacten te onderhouden met de feitelijke regering en haar afgevaardigden.
6. Het handelsregime GSP+ voor Honduras op te schorten.
7. De geloofsbrieven van dhr Ramón Custodia Espinoza als ambassadeur van Honduras in te trekken.
8. Steun te verlenen aan het bijeenroepen van een ‘grondwetgevende vergadering’.

ACV-CSC Luc Cortebeeck
ABVV-FGTB Rudy De Leeuw
fos Annuschka Vandewalle
WSM Andre Kiekens