“EU moet Moebarak II vermijden”

Dirk Van der Maelen, sp.a kamerlid en voorzitter van fos-socialistische solidariteit, diende op woensdag 9 februari 2011 een resolutie in waarmee hij de Belgische regering aanspoort om binnen de EU de democratiseringsproces in het Midden-Oosten te steunen.

CategorieNieuws

“We moeten de moedige roep van het Egyptische volk beantwoorden en onze schouders steken onder haar democratische aspiraties.” zegt Van der Maelen in een artikel op zijn website.
Meer info: http://dirkvandermaelen.spa.openminds.be