Europa doet een voorzichtige aanval op de moordende globalisering

Grote bedrijven moeten vanaf nu communiceren over sociale en milieuaangelegenheden, met inbegrip van hun onderaannemers, en de impact hiervan op de samenleving. Een echte stap vooruit… maar zal dit voldoende zijn om nieuwe drama’s te vermijden zoals de 1.138 doden die te betreuren waren in Bangladesh in 2013? Dat is helemaal niet zeker volgens de Belgische coalitie voor Waardig Werk.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

De richtlijn die vandaag gestemd is in het Europees parlement, is een verbetering op het vlak van de responsabilisering van multinationale bedrijven.
Het is de eerste keer dat Europa sociale verantwoordelijkheid van bedrijven bindend maakt. Een ander punt van vooruitgang is de ketenverantwoordelijkheid : de onderneming moet in een jaarlijks rapport communiceren over de situatie bij onderaannemers , meer bepaald over de impact op mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Dit is een grote vooruitgang, want het is bekend dat in de productieketen net daar de grootste schendingen gebeuren.

Op 24 april is het één jaar geleden dat 1.138 werknemers het leven lieten bij de instorting van Rana Plaza, een kledingfabriek in Bangladesh die ondermeer produceerde voor Benetton, Mango en Carrefour. Verschillende merken hebben lange tijd ontkend dat ze zich bevoorraadden bij dit bedrijf. Het minste wat we kunnen eisen om dergelijke rampen te voorkomen, is meer transparantie. De nieuwe richtlijn geeft jammer genoeg geen garantie dat “dit nooit meer zal gebeuren”, maar het is wel een stapje in die richting.

Uiteraard,“(…) verschillende ambitieuze en meer bindende voorstellen lagen op tafel, met duidelijke en vergelijkbare indicatoren. Spijtig genoeg hebben verschillende lidstaten -waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk- de voorstellen afgezwakt en vluchtwegen geopend voor de bedrijven zodat de rapporten, die bedrijven zullen afleveren, onvolledig zullen blijven”. Dit zijn de woorden van een verontwaardigde Michel Cermak, belast met het onderzoek naar waardig werk voor CNCD-11.11.11 en coördinator van de coalitie waardig werk in België. “Het lijkt erop dat we tevreden moeten zijn met deze kleine stap voorwaarts, maar het laat een bittere nasmaak na wat betreft het onvermogen van de Europese leiders om sneller en slagkrachtiger te handelen, terwijl duizenden levens op het spel staan.”

Nadat de Europese Raad de richtlijn formeel heeft aangenomen, wordt de richtlijn omgezet in Belgische wetgeving . De coalitie waardig werk zal het dossier nauwkeurig en van nabij opvolgen en erop toezien dat de Belgische tekst een versterking betekent van de bestaande richtlijn om een rechtvaardige(r) globalisering te realiseren.

De Coalitie Waardig Werk is een samenwerkingsverband tussen de 3 vakbonden ACV, ABVV en ACLVB, de ngo’s Wereldsolidariteit, FOS, Solidarité socialiste, achACT, GRESEA, Oxfam wereldwinkels en Oxfam Solidariteit en de twee koepels van de Noord-Zuidbeweging, 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en waakt sinds 2007 op de coherentie tussen de internationale gevolgen van de Belgische politiek en de verbintenissen die België gemaakt heeft in het kader van de IAO Waardig Werk Agenda.

Pers contact :
• Fabienne Sichien, Wereldsolidariteit, [email protected]
• David Vanbellinghen, ACV, 0477 37 88 17
• Gina Heyrman, ABVV, 02 506 83 57, [email protected]
• Dirk Mertens, ACLVB, 0476 22 16 19, [email protected]
• Michel Cermak, CNCD-11.11.11, 0472 45 22 73, [email protected], @Mich_ka

[1] « Richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote ondernemingen en groepen»

Voor meer informatie : media briefing door European Coalition for Corporate Justice