Federaal Parlement ratificeert vrijhandelsakkoord tussen EU, Colombia en Peru

Het Federaal Parlement keurde vorige week het controversiële vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru goed. Middenveldorganisaties, waaronder ook FOS, trekken aan de alarmbel. Want het akkoord vormt immers een gevaar voor sociale, milieu- en mensenrechten.

Op 3 december werd er in het Federaal Parlement gestemd over het controversiële vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie, Colombia en Peru, een akkoord waar FOS, net als vele andere ngo’s en middenveldorganisaties, al van bij het begin tegen was. En wel om goede redenen: het vrijhandelsakkoord versterkt bijvoorbeeld de privatisering van verschillende diensten, waaronder gezondheidszorg. De gezondheidssector toevertrouwen aan private ondernemers vormt een bedreiging voor de gezondheid aangezien rentabiliteit hun belangrijkste doel is, ten koste van arbeidsomstandigheden (goedkopere en precaire arbeid) en de gezondheid van de lokale bevolking.

Dovemansoren

De werkgroep Noord-Zuid van het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en de werkgroep Sociale Determinanten van Gezondheid van Be-cause Health riepen de parlementsleden daarom op om tegen het vrijhandelsakkoord te stemmen. Jammer genoeg viel de oproep in dovemansoren. Het akkoord werd gisteren goedgekeurd met 81 stemmen vóór, 41 stemmen tegen en 10 onthoudingen.

Dirk Van der Maelen van sp.a, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen, stemde net als zijn partijleden tegen, om verschillende redenen. Hij pleit voor sterkere sanctioneringsmechanismen in geval van schendingen van sociale, milieu- en mensenrechten. Hij stelt zich bovendien ernstige vragen bij het feit dat dit verdrag al sinds augustus 2013 (ratificatie door de EU) “onder voorbehoud” in werking is getreden, zonder ratificatie van de individuele lidstaten. “Het is een aanfluiting van de parlementaire democratie”, zei hij tegen middenveldorganisaties Intal en G3W.

Ook de andere oppositiepartijen stemden tegen, maar de grote meerderheid van de parlementairen leek geen bezwaar te hebben tegen de goedkeuring van dit vrijhandelsakkoord. Daarmee bewijst onze regering opnieuw dat commerciële belangen in haar internationaal handelsbeleid prioritair zijn aan het welzijn en de gezondheid van de bevolking.

Handel en Gezondheid from DOCWERKERS on Vimeo.

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit en Be-cause Health lanceren een campagne naar het brede publiek en politici om hen te sensibiliseren over de negatieve impact van vrijhandelsakkoorden. We hopen hiermee het debat aan te wakkeren en de ratificatie van gelijkaardige verdragen (denk ook CETA, TTIP,…) in de toekomst aan strengere voorwaarden op gebied van arbeidsnormen, sociale rechten, milieurechten, mensenrechten,… te verbinden.
Spread the word en deel onze video!

Wordt vervolgd…
Meer info: Intal-G3W verslag van de stemming