Feminisme, solidariteit, actie

Op zaterdag 6 maart stapten 5000 mensen op in de derde editie van de Wereldvrouwenmars in Brussel. De mars vond plaats in 164 landen. fos liep mee met de Ladies in Red (Zij-Kant, ABVV-vrouwen en VIVA-SVV).

CategorieGenderNieuws

Deze mars was echter niet het einde. 2010 wordt een jaar met heel wat activiteiten. Duizenden vrouwen die dezelfde waarden van gelijkheid, vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede delen zullen samen stappen en over alle grenzen heen hun stem laten horen tussen 8 maart – Internationale Vrouwendag – en 17 oktober – Internationale dag voor het uitbannen van de armoede. De vrouwenbeweging wil zo wereldwijd een krachtig signaal geven van internationale solidariteit en feministische actie.

Zo is er tussen 7 en 18 maart heel wat beweging in de regio’s. Het mobilisatiejaar 2010 wordt afgesloten met een actie rond de situatie van de Congolese vrouw, op 10 oktober (10/10/’10) in het Afrikamuseum in Tervuren. Die dag verstrekt er ook een Europese delegatie naar Kivu voor het internationaal slotmoment op 17 oktober.

DE EISEN

Stop het geweld, stop de stilte!
– Prioriteit aan de strijd tegen het geweld op vrouwen in het Belgisch beleid!
– Tegen de commercialisering van het vrouwelijk lichaam!
– Seksuele en reproductieve rechten voor alle vrouwen!
– Stop het intrafamiliaal geweld!
– Neen tegen seksueel geweld als oorlogswapen!

Baas in eigen beurs!
– Duurzaam en volwaardig werk voor iedereen!
– Gelijk loon!
– Een rechtvaardige en solidaire sociale zekerheid en fiscaliteit!
– Evenwicht tussen de verschillende levensfasen voor iedereen!
– Internationale solidariteit voor economische autonomie van alle vrouwen!

Openbare diensten zijn niet te koop!
– Onderwijs, gezondheid, water… openbare diensten voor iedereen!
– Voedselsoevereiniteit door en voor alle vrouwen!

Vrouwenkracht = vredesmacht!
– Voor een concrete uitvoering van VN-resolutie 1325!
– Pak de economische oorzaken van gewapende conflicten aan!
– Voor vrede en demilitarisering!
– Stop het geweld op vrouwen en de straffeloosheid!

Meer info: Inhoudelijke en praktische informatie