FOS en ABVV zeggen NEEN tegen de Vrijhandelsakkoorden!

ABVV EN FOS ROEPEN OP OM DE VRIJHANDELSAKKOORDEN TUSSEN EUROPA EN LATIJNS-AMERIKA NIET GOED TE KEUREN

De eerstkomende weken staat de goedkeuring van de vrijhandelsakkoorden tussen Europa en enerzijds Colombia-Peru en anderzijds Centraal-Amerika op de agenda van het Europees parlement. fos en ABVV dringen er bij het parlement op aan om de verdragen NIET goed te keuren. Daar zijn goede redenen voor.

Daarmee stellen we ons op één lijn met het IVV(Internationaal Vakverbond), aldus Eddy Van Lancker, federaal secretaris van het ABVV/FGTB. In een communiqué van 19 september roept Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, de parlementsleden op om in het verdrag met Colombia en Peru een bindend actieplan op te nemen dat garanties biedt op het respect voor de mensen- en arbeidsrechten en voor het milieu. Dit gaat niet zomaar om een clausule meer of minder in het verdrag.

Het gaat om het leven van veel Colombiaanse arbeiders. In Colombia werden in 2011 maar liefst 29 vakbondsleiders vermoord. Dit jaar werden er al 13 leiders vermoord in de strijd voor landhervorming. Dan zijn er nog de talloze bedreigingen, verdwijningen, buitenrechtelijke executies,… terwijl de verantwoordelijken ongestraft blijven. De bestaande arbeidswetten worden niet nageleefd en arbeiders worden onder druk gezet om zich niet te organiseren in vakbonden.

Ook in Peru staat vakbondsvrijheid sterk onder druk. Wie zich aansluit bij een vakbond, wordt bedreigd met ontslag, collectieve arbeidsovereenkomsten blijven dode letter, vakbonden in de privé-sector worden opgedoekt. In de agro-industrie zijn het vooral de vele arbeiders die tijdelijk of via onderaanneming worden tewerkgesteld, die er het ergst aan toe zijn.

Ook het ecologisch evenwicht zal onder deze handelsakkoorden lijden. Op 22 maart van dit jaar organiseerden de netwerken ALOP, CIFCA, Grupo Sur en OIDHACO in het Europees parlement een conferentie met de titel “Latijns-Amerika: natuurlijke rijkdommen en de handelsakkoorden”. Europa heeft behoefte aan zogenoemde groene energie en is sterk geïnteresseerd in de productie en invoer van bio-ethanol en bio-diesel afkomstig van palmolie en suikerriet. Net als in andere continenten ziet Centraal-Amerika de investeringen in palmolieplantages elk jaar groeien. “De groene goudkoorts heeft ertoe geleid dat in de laatste 10 jaar 29% landbouwgrond en 20% bossen werden opgeofferd voor de palmplantages”, aldus Alberto Alonso-Fradejas van CONGCOOP, de coördinatie van ngo’s en coöperatieven van Guatemala op dit congres. De enorme hoeveelheden water die deze agro-industrieën bovendien verbruiken, zijn op termijn onhoudbaar. En ook hier worden de mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan de economische belangen. In Bajo Aguan in Honduras strijden de boeren al jaren voor het behoud van hun gronden tegen een grootgrondbezitter die er een plantage met Afrikaanse palmbomen wil aanleggen. Sinds september 2009 werden 48 boeren en een journalist die zich inzetten voor de zaak, vermoord.

De Vrijhandelsakkoorden met Colombia en Peru en de Associatieakkoorden met Midden-Amerika zoals ze nu voorliggen, zijn onaanvaardbaar. De EU sust zichzelf door te stellen dat zowel de lidstaten als de landen waarmee ze (handels)akkoorden sluit, de mensenrechten moeten respecteren. Deze akkoorden bevatten echter geen concrete mechanismes om schendingen van mensen- en arbeidsrechten op te volgen en te sanctioneren en zetten daarom de arbeiders in het Zuiden in de kou.
Meer info: Associatieakkoorden en arbeidsrechten
Meer info: Vrijhandelsakkoord Colombia/Peru