Onderdeel van
website1
Eerlijk fruit Ga naar dossier
alegemeen-ilo-conferentie-marcel-crozet-ilo
Tijdens de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie nemen werkgevers, werknemers en overheden beslissingen over arbeidsrechten.beeld:

FOS op de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

Tussen 5 en 8 juni bericht Karolien Debel, beleidsmedewerker voor Waardig Werk voor FOS, vanop de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Geneve. De IAO is een agentschap van de Verenigde Naties en kan je met wat goede wil ‘het wereldparlement van de arbeid’ noemen. In dit wereldparlement hebben vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers zitting.

CategorieNieuws

Wat?

Dit jaarlijks overleg tussen werkgevers, vakbonden en overheden van 187 landen start traditiegetrouw met een officieel moment waar de uitdagingen van morgen mbt ‘werk’ aan bod komen. De verschuiving naar ‘green jobs’ bijvoorbeeld, en wat dat betekent voor arbeidsrechten. Daarna gaat het werk verder in commissies die werken op verschillende thema’s. Dit jaar bijvoorbeeld staat ‘arbeidsmigratie’ op de agenda van één van de commissies.

Wat doet FOS?

delegatie solidar

FOS maakt deel uit van de Solidar-delegatie en volgt de ‘normencommissie’ die toeziet op naleving van de arbeidsnormen (oa basisarbeidsrechten zoals ‘vrijheid van vereniging’). Het werk binnen deze commissie ligt in de kern van wat de IAO wil doen, nl. nagaan of en hoe conventies die door overheden zijn geratificeerd, in nationale wetgeving worden vertaald én toegepast.

Dit klinkt misschien technisch, maar concreet betekent dit dat een land dat afspraken maakt om bvb vakbondsvrijheid ( conventie 87 van de IAO) te garanderen, dat ook daadwerkelijk doet. Bij schendingen van deze arbeidsnormen kunnen zowel vakbonden als werkgevers klacht indienen. Een selectie van cases komt dan aan bod tijdens dit jaarlijks overleg in de commissie, waar overheden op het matje worden geroepen.

Solidariteit met vakbonden in de bananensector in Ecuador

Een van de landen op de shortlist is Ecuador. FOS wil, samen met anderen vakbonden, de aandacht vestigen op de erbarmelijke werkomstandigheden in de bananensector en de problemen die vakbonden ondervinden om zich te organiseren. FOS-partner ASTAC  strijdt in Ecuador voor de rechten van werknemers op de bananenplantages, maar krijgt nog steeds geen officiële erkenning als vakbond. Ondanks druk vanuit de IAO en internationale campagnes. Misschien dat de bespreking hier daar iets aan verandert?