Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier

FOS-partners slaan handen in elkaar tegen homofobie

CENESEX en CTC organiseren Cubaanse dagen tegen de homofobie

Cuba-homofobie-lgbt-ctc-cenesex

Onze Cubaanse partners CENESEX en CTC werken samen om homofobie uit de werkplek te bannen. Tijdens de dagen tegen de homofobie en transfobie in mei debatteerden ze met open geest over uitsluiting van holebi’s en transgenders op werkvloer.

LocatieCuba
CategorieGenderNieuws

De zegening van een 30-tal homoparen in Havana plaatste de Cubaanse dagen tegen de homofobie en transfobie onder de schijnwerpers van de wereldpers. Een promotionele stunt waar Mariela Castro, de directrice van CENESEX, een patent op heeft. Voor FOS waren de dagen voor een bijkomende reden erg opmerkelijk. Onze partners CENESEX en CTC sloegen namelijk dit jaar de handen in mekaar. Het kernthema van de dagen was werkomgevingen zonder discriminatie wegens seksuele geaardheid, noch genderidentiteit.

Sinds 2007 organiseert CENESEX, het nationale centrum voor seksuele opvoeding, in Cuba jaarlijks de dagen tegen de homofobie. In de aanloop naar de Internationale Dag tegen de homofobie op 17 mei, werd in mei in Havana een intens programma met een allerlei educatieve en culturele activiteiten afgewerkt. De slotactiviteit vond traditioneel in een provinciehoofdstad plaats. Dit jaar was Las Tunas aan de beurt.

Discriminatie op de werkvloer

Vooral in de werksfeer worden de rechten van de holebi’s het meest geschonden. Dat blijkt uit de ervaring van de juridische dienst van CENESEX. De dienst ijvert sinds 2007 voor de verspreiding van de kennis over de seksuele rechten en biedt juridische bijstand in geval van discriminatie. Daarom werd het bevorderen van een inclusieve werkomgeving naar voor geschoven als centrale thema van de dagen tegen de homofobie.

De vakbonden en de vakbondskoepel Workers Central Union of Cuba (CTC) spelen een fundamentele rol als het aankomt op het creëren van een inclusieve werkomgeving. Daarom was dit jaar CTC één van de mede-organisatoren van de dagen tegen de homofobie. In de lokalen van CTC werd een wetenschappelijke studiedag gehouden met de deelname van Cubaanse specialisten en specialisten uit Uruguay, Puerto Rico en Canada. Een honderdtal nationale vakbondsleiders van de 17 Cubaanse sectorale vakbonden waren aanwezig. In de nasleep van de 1 meiviering namen ook leiders uit 17 Latijns Amerikaanse landen deel. De nieuwe Cubaanse arbeidswet uit 2014 verbiedt expliciet discriminatie wegens seksuele geaardheid. Discriminatie wegens genderidentiteit werd nog niet opgenomen. De realiteit toont echter aan dat de homo- en transfobie zich zowel tijdens de aanwerving als op de werkvloer blijft manifesteren.

Sensibiliseren en ondersteunen

In de loop van het jaar zullen een reeks workshops worden gehouden om de vakbondsleiders over het thema bij te scholen. Ook de arbeiders op de werkvloer worden gesensibiliseerd door promotoren. FOS helpt om interdisciplinaire teams te versterken. Dat zijn teams die bestaan uit vakbondsleiders, juristen en medisch personeel die de slachtoffers van discriminatie wegens seksuele geaardheid kunnen opvangen en begeleiden.

Tijdens de openingsrede van de studiedag benadrukte Mariela Castro dat door uitsluiting, mensen opportuniteiten verliezen en daardoor geen bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. “Het resultaat is fragmentatie en segregatie. Vergelijkbaar met de neoliberale politiek die zich enkel welbepaalde groepen bevoorrecht”, zei Mariela. “We mogen onbewust die mechanismen niet reproduceren, want wat wij beogen is het gemeenschappelijke welzijn met de deelname van iedereen. Als land is onze grootste sterkte de sociale cohesie rond bepaalde waarden. Maar als de mensen geen voordeel halen uit de gevoerde politiek, vereenzelvigen ze zich niet met de principes en projecten die uitgevoerd worden. Het is noodzakelijk om door middel van een reële deelname gelukkig, tevreden en betrokken te leven”, betoogde ze.

De resultaten van de studiedag zullen CENESEX en CTC samen op het maatschappelijke debat loslaten, zodat de Cubaanse maatschappij haar humanistische visie kan verscherpen.