FOS steunt de nationale staking op 15 december

De regeringsmaatregelen die zullen leiden tot sociale afbraak, vragen om verzet. FOS neemt daarom deel aan de nationale stakingsdag op 15 december 2014. We scharen ons hiermee achter de oproep van de vakbonden en van de burgerbeweging Hart boven Hard.
Als ngo die opkomt voor sociale bescherming wereldwijd, zien we de ontwikkelingen in eigen land met lede ogen aan. De besparingen die de Vlaamse en de federale regering willen doorvoeren zijn erg verregaand en zullen de gewone burger treffen. De werknemers krijgen de rekening gepresenteerd.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Welke gevolgen hebben de regeringsmaatregelen voor jou?

De Vlaamse en Federale regering leggen zware besparingen op waarvan de factuur (2,6 miljard euro federaal, 1,16 miljard euro in Vlaanderen) vooral op de schouders van gezinnen terechtkomt: een daling van de koopkracht, indexsprong, verhoogde pensioenleeftijd, verhoging inschrijvingsgeld aan de universiteiten, enz. Maar onder de ‘noodzakelijke hervormingen’ gaat ook een ideologisch project schuil. Het terugdringen van de staat uit het economische leven, het afslanken van het aantal ambtenaren, het duurder maken van de publieke dienstverlening, gemeenschapsdienst voor langdurige werklozen, een daling van de bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen zonder enige garantie op jobcreatie en slechts een beperkte bijdrage van de grote vermogens…

Grote vermogens ontsnappen

Uit een studie van de Oeso blijkt dat de voordelen van de economische groei vooral terechtkomen bij de rijken. Een onlangs gepubliceerd rapport toont aan dat de vermogens van de superrijken opnieuw gestegen zijn van gemiddeld 117 naar 120 miljoen Euro op een jaar tijd. Of denk maar aan de Lux-Leaks -affaire waarbij Luxemburg via belastingakkoorden fiscale ontsnappingsroutes aangeboden had aan 343 grote bedrijven en rijke families. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de rijken rijker worden als gevolg van een oneerlijke verdeling van belastingen.

Het kan ook anders!

In tegenstelling tot wat de federale regering beweert zijn er wel degelijk alternatieven.
Het Financieel Actienetwerk, een samenwerkingsverband van vakbonden en organisaties uit het middenveld, heeft voorstellen die de fiscaliteit rechtvaardiger kunnen maken en zo voldoende middelen genereren om in plaats van te besparen te investeren in een sociaal, ecologisch en economisch beleid dat zowel mens als de economie ten goede komt.
Op federaal niveau gaat het o.m. om een vermogensbelasting; de volledige opheffing van het bankgeheim; beperking van het gebruik van de notionele interest; invoering van een taks op de superwinsten van Electrabel; invoering van een meerwaardebelasting.
Op internationaal niveau moet de Belgische regering blijven aandringen dat er een Financiële Transactie Taks (FTT) komt op Europees en mondiaal niveau; dat er een automatische uitwisseling van gegevens komt tussen de staten op alle financiële producten; dat er een Europees minimum komt voor de vennootschapsbelasting.
Een alternatief voor deze agressieve besparingskoorts is dus mogelijk, mits enige politieke wil. En dus moeten we de regering tonen dat het menens is, dat werknemers en werklozen niet willen opdraaien voor de crisis terwijl de grote vermogens ontsnappen.

Hart boven Hard voor een warme samenleving

“Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat”. De slogan van het burgerinitiatief Hart boven Hard spreekt klare taal. Meer dan 1000 verenigingen en 10.000 mensen ondertekenden de alternatieve septemberverklaring om een vuist te maken tegen het huidige besparingsbeleid. De beweging gelooft in een ander samenlevingsmodel; een waar het wij/zij denken vervaagt, waar burgers actief participeren aan de samenleving en de rijkdom van diversiteit erkend in plaats van beschimpt wordt. Hart boven Hard verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.