FOS voor vrede en solidariteit

Betoog mee op 26 februari

Europe for peace and solidarity
beeld:

Ondanks intense onderhandelingen tussen de wereldleiders worden we plots geconfronteerd met een oorlog in Europa. Een oorlog waarin mensenrechten worden geschonden. Samen met talloze sociale bewegingen roepen we daarom op tot vrede en solidariteit.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Onze eisen

  1. Rusland weg uit Oekraïne
  2. Solidair met vluchtelingen
  3. Actieve vredesdiplomatie
  4. Geen militair opbod
  5. Een kernwapenvrij Europa
  6. Investeer in het sociale
  7. Samen in een veilig Europa
  8. Één grote vredesbeweging

Stop het geweld

Geweld en oorlog kunnen nooit een manier zijn om een conflict op te lossen. We ijveren voor een werkplek en een omgeving die vrij zijn van élke vorm van geweld. Een oorlog, zoals die in Oekraïne, biedt duidelijk niet de veiligheid die burgers nodig hebben. De Internationale confederatie van vakbonden (ITUC) getuigt: “Het normale werkleven ligt stil in Oekraïne. Werknemers en hun familieleden schuilen voor de bombardementen en vluchten naar de buurlanden.” We roepen daarom op om de oorlog onmiddellijk te stoppen en om de Russische troepen terug te trekken.

Geen opbod van wapens

Vanuit onze ervaring in de voormalige conflictgebieden Mozambique en Colombia weten we bovendien dat het geweld niet noodzakelijk stopt na het conflict. Door de wetteloosheid en de beschikbaarheid van handvuurwapens blijven de mensenrechten en het middenveld voor lange tijd onder druk staan. In Colombia is het vandaag, vijf jaar na het vredesakkoord, nog steeds levensgevaarlijk om aan vakbondswerk te doen. Bewapening is voor ons geen oplossing. We vragen om net te werken aan een veilig Europa, met een nieuwe veiligheidsarchitectuur.

Ziekenhuizen zijn geen militaire doelwitten

We vragen ook aandacht voor enkele thema’s die ons nauw aan het hart liggen, zoals gezondheid en gendergelijkheid. De oorlog blijft niet beperkt tot militaire doelwitten. Ook gewone burgers worden slachtoffer van het oorlogsgeweld, met een immens fysiek en psychologisch lijden tot gevolg. Daarbij hebben ze moeilijker toegang tot de gezondheidszorg. Ziekenhuizen worden zelfs het doelwit van bombardementen. Een onaanvaardbare situatie.

Bron:

Meer aandacht voor vrouwen en meisjes

De oorlog duwt miljoenen Oekraïners in een kwetsbare situatie, ondanks de noodhulp door onder andere vakbondsorganisaties in Oekraïne en de buurlanden. We vragen hulpverleners en overheden om extra aandacht te besteden aan de onevenredige impact van de oorlog op vrouwen en meisjes. Zij slaan massaal op de vlucht en lopen een groter risico op seksueel en gendergerelateerd geweld, in Oekraïne en elders. Hun kwetsbare situatie werd pijnlijk duidelijk toen een Belgische hulpverlener de ongepaste verzoeken van enkele alleenstaande mannen openbaarmaakte. De opvang, ondersteuning en eventuele werkplek van (alle!) vluchtelingen moet rekening houden met deze genderspecifieke risico’s, zodat iedereen in een veilige omgeving terechtkomt.

Vrede binnen een genderperspectief

Ook op het vlak van gendergerelateerd geweld laat de impact van een conflict zich lang voelen. De omgeving blijft lang onveilig en onzeker voor vrouwen en meisjes. Mensenhandel vindt een vruchtbare voedingsbodem in de chaos die na een oorlog heerst. Bovendien worden vrouwen maar al te vaak over het hoofd gezien tijdens de overgang na een conflict. We sluiten ons daarom aan bij de oproep van de Human Rights Council (resolutie A/HRC/RES/45/28) om vrouwen meer te betrekken bij onderhandelingen en vredesopbouw. Alleen op die manier kan een conflictgebied uitgroeien tot een gelijke samenleving.

ukraine

Solidariteit voorop

Sinds haar ontstaan draagt FOS internationale solidariteit hoog in het vaandel. We vragen de Belgische staat daarom om een menswaardige opvang van alle vluchtelingen te garanderen, onder andere door meer middelen vrij te maken. We zijn ook solidair met al wie in Oekraïne, Rusland en wereldwijd opkomt voor vrede. We willen bruggen bouwen voor vrede, democratie en sociale vooruitgang. Ten slotte vragen we om de meest kwetsbare mensen in België en elders in de wereld te beschermen tegen de sociale en economische gevolgen van de oorlog. Gewone mensen moeten niet de prijs betalen voor een oorlog die machthebbers zijn gestart.

Wat kan jij doen?

Op zondag 26 februari manifesteren we opnieuw samen met de vredesbeweging tegen de oorlog in Oekraïne, voor meer vrede en solidariteit. Doe jij mee? Sluit je bij ons aan. Afspraak om 13 uur aan station Brussel-Noord. Meer info vind je op Facebook.

Kan je er niet bij zijn? Je kan op andere manieren helpen: