#FOSstelling: ‘Gezondheidsbeleid overlaten aan experten?’

Naar aanleiding van de publicatie van het FOSFOR-magazine van FOS, lanceren we vanaf nu de #FOSstelling. Hierbij stellen een vraag aan een expert uit het België en één uit het Zuiden. Maar ook onze lezers krijgen de kans om hun zegje te doen! Vandaag luidt de vraag: ‘Participatie in gezondheidsbeleid moet voorbehouden zijn voor experten’.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Evelyn Hens, directeur studiedienst Socialistische Mutualiteiten

‘Ook patiënten zijn experten! Enerzijds hebben ze hun eigen gezondheidsbeleving en eigen wensen. Een goed gezondheidsbeleid werkt daarom enkel via inspraak, participatie en gedragen beslissingen. Expertise en terreinkennis spelen daarbij een belangrijke rol. De ziekenfondsen, als medebeheerders van de Belgische ziekteverzekering, hebben die kennis opgebouwd. Zowel op budgettair, administratief als sociaal vlak. Dat laatste is cruciaal. Ziekenfondsen zijn ledenbewegingen. Ze verdedigen hun leden op alle mogelijke vlakken. Ze richten zich daarbij niet enkel tot de patiënten maar ook tot gezonde leden. De ziekenfondsen nemen de laatste jaren meer initiatieven om hun leden te betrekken, via onder meer bevragingen.’

Gezondheidsbeleid overlaten aan experten?

pollcode.com free polls

Louis Reynolds, vicevoorzitter Peoples’ Health Movement South Afrika

‘Gezondheid is veel ruimer dan alleen gezondheidszorg. Sociale determinanten zoals huisvesting, sanitaire voorzieningen, onderwijs, enzovoort, zijn eveneens belangrijk om gezond te zijn. Er zijn experten in elk van die sectoren die technisch advies kunnen geven bij het maken van een beleid, maar hun kennis is zeer specifiek en daardoor te beperkt. Een gezondheidsbeleid dat erop gericht is om gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken, kan dus niet overgelaten worden aan experten alleen. De inspraak van lokale gemeenschappen is essentiëler. Zij hebben een doorleefde ervaring met al deze sectoren. Het is enkel door actie en mobilisering van lokale gemeenschappen dat het recht op gezondheid voor iedereen geclaimd kan worden. Bovendien heeft het gevoel van controle en inspraak in je eigen leven op zich al een positief effect op je gezondheid.‘

FOSstelling

Ontdek meer over het thema participatie in de gezondheidszorg in ons FOSFOR-magazine!
Doorblader het viermaandelijks magazine online

Tweet mee via @FOSngo en #FOSstelling, reageer op onze Facebookpagina en doe mee aan onze poll!


Meer info: Tweet mee!