#FOSstelling: ’het middenveld moet neutraal blijven’

Moet middenveld in een politiek gevoelige context neutraal zijn?

Er lijkt steeds minder manoeuvreerruimte voor het middenveld in België en in het Zuiden. Daarom lanceren we een nieuwe #FOSstelling om het debat aan te wakkeren. We stellen deze keer een vraag aan een experte uit Honduras en een expert uit België. Maar ook onze lezers krijgen de kans om hun zegje te doen! De nieuwe #FOSstelling luidt: ‘In een politiek gevoelige context moet het middenveld neutraal blijven’

CategorieNieuws

Brahim Benhaddou
Directeur Service Social Solidarité Socialiste (SESO)

Als organisatie die vluchtelingen opvangt in België, zijn we afhankelijk van de beslissingen van politici. Het is dan ook onvermijdelijk dat we flexibel zijn en ons aanpassen. In augustus hebben we bijvoorbeeld voor 250 extra opvangplaatsen gezorgd in 15 dagen. De politiek had dit kunnen voorkomen, maar koos bewust voor een andere strategie. We hebben geen andere keuze dan onze ogen en oren open te houden, te anticiperen en ons aan te passen. Uiteraard nemen we standpunten in over hoe de politiek het spel speelt. Als middenveldorganisatie zullen we altijd waakzaam zijn. Het belangrijkste is dat we de vluchtelingen altijd op een gepaste en kwalitatieve manier bijstaan. Als organisatie moet je je kerntaken blijven uitvoeren en de kwaliteit handhaven, ondanks de politieke context. Je kan moeilijk asielzoekers laten verkommeren of slechte hulp aanbieden en het dan op de politiek steken.

Carmen Rosario Madrid
Gezondheidscoördinator bij ngo-platform ASONOG – Honduras

In Honduras is er een uitgesproken repressieve houding van de regering tegenover middenveldorganisaties. Die houding heeft geleid tot de dood van veel activisten en militanten. Momenteel buigt de regering zich zelfs over een hervorming van het strafrecht, die elke vorm van affiniteit met middenveldorganisaties die zich negatief uitlaten tegenover de overheid strafbaar maakt. In zo’n somber landschap moeten sociale organisaties zich steeds opnieuw uitvinden en strategieën bedenken om hun rechten en die van de bevolking op te eisen. Neutraal blijven is dus geen optie. Integendeel, het belang van een hecht netwerk van allianties als motor van verandering is steeds belangrijker. Net als de deelname van de bevolking aan beleidsprocessen via een systeem van sociale controle. We kijken dan ook steeds meer naar de mogelijkheden om via andere landen en netwerken druk uit te oefenen op de regering.

Ontdek alles over de moeilijke sociale strijd in landen met een gevoelige politieke context in het FOSFOR-magazine! Doorblader het viermaandelijks magazine online

Tweet mee via @FOSngo en #FOSstelling, reageer op onze Facebookpagina en doe mee aan onze poll!