#FOSstelling: ‘milieuwetgeving gaat jobcreatie tegen’

Naar aanleiding van de publicatie van het FOSFOR-magazine van FOS, lanceren we de #FOSstelling. We stellen een vraag aan een expert uit het België en één uit het Zuiden. Maar ook onze lezers krijgen de kans om hun zegje te doen! We kozen voor een brandend actuele stelling naar aanleiding van de klimaattop: ‘milieuwetgeving gaat jobcreatie tegen’

CategorieMilieuNieuws


Lars Vande Keybus
Economisch Adviseur
Studiedienst Federaal ABVV

Milieuwetgeving zorgt voor minder jobs in bepaalde sectoren, maar dat weegt niet op tegen de massale jobcreatie in andere sectoren! Deels wordt het verlies gecompenseerd door nieuwe jobs in milieu-gerelateerde sectoren, zoals bij de productie van groene energie of de bouw van energie-efficiënte woningen. Maar het effect gaat nog verder. Wie op ecologisch, sociaal en economisch vlak succes wil boeken kan niet blijven steken in oude industrie. Al zeker niet in vervuilende. Economische en sociale vooruitgang wordt bepaald door de toegevoegde waarde die je produceert en hoe je die herverdeelt. Net als bij het verkleinen van de milieu-impact van productieprocessen, is dat in hoge mate afhankelijk van de technologische vooruitgang. Milieuwetgeving ligt net vaak aan de grondslag van technologische vernieuwingen. Milieuwetgeving is zo een drijvende kracht achter nieuwe, hoogtechnologische activiteiten en dus nieuwe, duurzame jobs!

Naome Chakanya
Senior Researcher en econoom
LEDRIZ Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Economische Ontwikkeling van Zimbabwe

Internationaal onderzoek gaf aan dat het netto-effect van het overschakelen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare, groene energie positief is voor de werkgelegenheid. Voor de jobs die verdwijnen, zijn er ook jobs die bijkomen. Toch gaat dat niet helemaal op voor een ontwikkelingsland als Zimbabwe, waar er onvoldoende kapitaal is om te investeren in groene energie en in sociale beschermingsmaatregelen voor de getroffen werknemers. Een falende overheid, de economische malaise en het gebrek aan sociale bescherming zouden ervoor zorgen dat er geen balancerend effect zou zijn. Een radicale ban op fossiele brandstoffen zou bijvoorbeeld in onze context enkel leiden tot verhoogde werkloosheid, energie-onzekerheid, aantasting van de socio-economische rechten van de burgers en uiteindelijk ook tot economische achteruitgang. Die uitdagingen moeten dus eerst aangepakt worden. De vakbonden in Zimbabwe zullen erop toezien dat de getroffen arbeiders uit de steenkoolmijnen niet aan hun lot overgelaten worden. Klimaatwetgeving mag nooit ten koste gaan van arbeiders.

Ontdek meer over klimaatverandering en de invloed ervan op ontwikkelingslanden en België in het FOSFOR-magazine! Doorblader het viermaandelijks magazine online

Tweet mee via @FOSngo en #FOSstelling, reageer op onze Facebookpagina en doe mee aan onze poll!