Onderdeel van
extra3
Gezondheid, geen koopwaar Ga naar dossier
peru-gezondheid-copyright-alex-proimos-2
beeld:

#FOSstelling: ’Winstbejag verhoogt efficiëntie gezondheidszorg’

Naar aanleiding van de campagne #solidariteitkanjezien en de publicatie van het bijhorende FOSFOR-magazine, lanceren we de #FOSstelling. We stellen een vraag aan een expert uit België en één uit het Zuiden. Maar ook onze lezers krijgen de kans om hun zegje te doen! Met onze campagne over de gevaren van een commerciële gezondheidszorg in het achterhoofd onderzoeken we de stelling ‘Winstbejag verhoogt de efficiëntie van gezondheidszorg’

CategorieNieuws

Paul Callewaert
Algemeen secretaris
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Een sprekend voorbeeld uit ons land volstaat om deze stelling te ontkrachten. Slechts 66% van de premie die een commerciële private verzekering ontvangt, gaat effectief naar zorg. Het overige deel gaat onder andere naar administratiekosten en winstuitkering. Bij het publiek gefinancierde systeem is dat 96,16%. De administratiekost bedraagt er maar 3,84%. Een pak efficiënter dus. Bedenk daarbij dat de private verzekeringen mensen omwille van een medische voorgeschiedenis of allerhande risicofactoren uitsluiten. In ons land gaan 53 % van alle uitgaven van de ziekteverzekering naar 5% van de bevolking. Als je er als verzekeraar voor zorgt dat die 5% niet in je klantenbestand zit, dan slinken je uitgaven en kan je mooie winsten maken. Wanneer men, zoals het socialistisch ziekenfonds, voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve zorg voor iedereen staat, is zoiets verre van efficiënt en rechtvaardig.

Margarita Posada
Woordvoerster
Burgeralliantie tegen de Privatisering van de Gezondheid (ACCPS) – El Salvador

Het gezondheidssysteem, dat in de grondwet is opgenomen, moet zorgen voor een integrale zorg voor de hele bevolking. Die zorg moet men verstrekken volgens het universaliteitsprincipe. Het moet op maat van de mensen zijn en kwalitatief. Gezondheid is een mensenrecht dat opgenomen is in de de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De staat is dus verplicht om dit recht voor iedereen te garanderen en mag het niet in handen laten van commerciële actoren. Het concept van financiële winsten of actoren die op zoek zijn naar één of andere opbrengst, gaat helemaal in tegen de toepassing van dit recht. Vandaag de dag probeert het mondiale neoliberalisme het recht op gezondheid op flagrante wijze te commercialiseren met een beleid dat haar gemaakte kosten wil recupereren met geld uit de zak van de patiënten. Hierbij moet de arme bevolking, die elke dag groter wordt, kiezen tussen betalen of sterven.

Ontdek alles over onze campagne #solidariteitkanjezien in het FOSFOR-magazine! Doorblader het viermaandelijks magazine online

Tweet mee via @FOSngo en #FOSstelling, reageer op onze Facebookpagina en doe mee aan onze poll!