Free the Cuban Five!

Groeiende steun binnen de Socialistische Beweging voor de Cuban Five

Op de solidariteitsdag van ManiFiesta op 22 september zal federaal secretaris Eddy Van Lancker in naam van het ABVV plechtig de actie ‘Obama give me Five’ ondertekenen. Deze symbolische ondertekening komt er niet zomaar. Al jaren ijveren militanten binnen de socialistische beweging voor de vrijlating van vijf Cubanen die in de Verenigde Staten veroordeeld zijn tot levenslange straffen. De Algemene Centrale en fos-socialistische solidariteit hebben zich de voorgaande jaren al achter de campagne gezet.

LocatieCuba
CategorieNieuws

Erik Van Deursen, provinciaal ABVV-secretaris van West-Vlaanderen verantwoordt de steun als volgt: “Op de eerste plaats voelen we ons verbonden met Cuba, een land dat een onafhankelijke en socialistische koers vaart. Ten tweede hebben we serieuze twijfels bij de correcte afhandeling van hun rechtszaak, wat door Amnesty International werd gedocumenteerd en beargumenteerd. En tenslotte geloven wij dat de vrijlating van de Cuban Five kan bijdragen tot de normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten.”

In ons land wordt de actie al jaren getrokken door het ‘Belgisch Free the Five comité’. Op 12 september van 17u tot 18u organiseert dit comité een protestactie tegenover de VS-ambassade te Brussel voor de onmiddellijke invrijheidsstelling. Dit jaar zal één van de familieleden van de Cuban Five nl. Olga Salanueva Arango, echtgenote van René González, aanwezig zijn op de actie.

De Commissie Internationale Solidariteit van ABVV-West Vlaanderen houdt later, op 19 september, een infoavond in aanwezigheid van dezelfde Olga Salanueva in het Textielhuis in Kortrijk.

Ook in het Belgisch Parlement laten de socialistische volksvertegenwoordigers van zich horen. In februari 2011 diende Dirk Van der Maelen een voorstel van resolutie over “de schending van de mensenrechten van de vijf onterecht gevangengenomen Cubanen in de Verenigde Staten” in. Spijtig genoeg werd tot vandaag nog geen meerderheid gevonden, om deze resolutie goed te keuren. “Wij vragen de federale regering er bij de Verenigde Staten voor te pleiten dat de VS-regering de zaak herziet via een gratieverlening. Daarnaast vinden wij het onaanvaardbaar dat de Verenigde Staten het humanitair recht op familiebezoek blijft weigeren”, aldus Dirk Van der Maelen.