Gearresteerde vakbondsleiders vrij

Repressie neemt wel toe

De vijf vakbondsleiders die op zaterdag 8/11 werden gearresteerd, zijn vandaag vrijgelaten. Hun aanhouding is een teken dat de vakbondsrepressie opnieuw toeneemt in het land.

CategorieNieuws

Onder de gearresteerden bevond zich ook Lovemore Matombo, de voorzitter van de Zimbabwaanse vakbondskoepel ZCTU, partner van fos. Men was van plan om de vijf aan te klagen voor het houden van een onaangekondigde meeting. Nochtans vallen vakbonden niet onder de organisaties die de politie moeten informeren over hun meetings. Deze arrestatie is duidelijk een schending van de vrijheid van vereniging, een recht dat door een verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wordt beschermd – een verdrag dat ook door de regering van Zimbabwe is geratificeerd.

“De huidige, politiek gemotiveerde arrestatiegolf wijst duidelijk op een ernstige politieke crisis,” aldus Wellington Chibebe, algemeen secretaris van ZCTU. “De politie zou zich moeten schamen voor haar daden. Dit is een teken dat we de politie moeten hervormen tot een professionele en onpartijdige kracht.”

Naast deze arrestaties zijn er ook andere tekenen dat de vakbondsrepressie wordt opgedreven. Op 3 november werd een aanval gepleegd op het huis van Gertrude Hambira, Algemeen Secretaris van de landarbeidersvakbond GAPWUZ, ook een partner van fos en een bij de ZCTU aangesloten vakbond. Ook werden de 32 ZCTU-activisten, die vorig jaar gearresteerd zijn tijdens een vreedzame demonstratie, opgeroepen om op 10 november te verschijnen voor de rechter. Ter plaatse kregen ze te horen dat de zitting niet doorging.

Het lijkt erop dat er nieuw leven wordt ingeblazen in de processen tegen ZCTU die als afgesloten werden beschouwd. Zo zullen de leiders en enkele stafleden van de ZCTU op 23 november 2009 voor de rechter verschijnen wegens beschuldigingen van verduisteren van buitenlandse valuta. Deze zaak werd verworpen wegens gebrek aan bewijs, maar wordt nu herbekeken.

“Het klimaat van intimidatie en pesterijen in Zimbabwe zorgt voor extreem slechte omstandigheden voor de vakbondsleden om hun rechten uit te oefenen” aldus Guy Ryder, algemeen secretaris van het Internationaal Vakverbond (IVV). “We hoopten dat de oprichting van een eenheidsregering die zich toelegt op mensenrechtenhervorming, ervoor zou zorgen dat vakbondsrepressie tot het verleden behoorde. Maar dit is duidelijk niet het geval.”

Eind oktober werd de VN-rapporteur voor folteringen, Manfred Nowak, op de luchthaven van Zimbabwe tegengehouden en naar Zuid-Afrika teruggestuurd.

Bookmark and Share

Meer info: IVV-brief aan Mugabe