ZuidAfrika-artikel-geweld-1

Geweld in Zuid-Afrika: een samenzwering van stilte

Partnergeweld is de belangrijkste doodsoorzaak voor Zuid-Afrikaanse vrouwen. Als je daarbij bedenkt dat die doodsoorzaak niet altijd als dusdanig erkend wordt, begrijp je de gigantische omvang van het probleem. Uit onderzoek blijkt dat 21 procent van de vrouwen boven 18 jaar in Zuid-Afrika momenteel geweld ervaren door hun (ex-)partner. Arme en laagopgeleide vrouwen zijn het meest kwetsbaar.

afbeelding spin – zonder tekst – Landscape
Dossier

Partner­geweld

Iedereen is wel eens bang. Maar als je bang bent waar je veilig zou moeten zijn, zoals thuis, is er iets mis. Voor een op vijf vrouwen is …

Lees verder

Rond het probleem hangt een waas van stilzwijgen en schaamte, waardoor er weinig tegen gedaan wordt. Nochtans is partnergeweld voor vele vrouwen en meisjes een dagelijkse realiteit. Depressie, post-traumatisch stress-syndroom, eet-  en angststoornissen en verslavingen zijn het gevolg.  Het treft families, gemeenschappen en ontwricht de hele samenleving.

Deze realiteit staat lijnrecht tegenover de vooruitstrevende wetgeving van het land. Die beschouwt huiselijk geweld als een ernstige misdaad. Maar de toepassing van de wet laat te wensen over. Politie en gerecht zijn laks als het over partnergeweld gaat en treden allesbehalve adequaat op, zeker in de arme wijken.

Geweld tegen vrouwen gaat fundamenteel over macht. Het zal alleen ophouden te bestaan als vrouwen en mannen gelijk zijn.  Net daarop zetten onze Zuid-Afrikaanse partners in. De meest uitgesproken feministische is Women on Farms Project (WFP).

ZuidAfrika-artikel-geweld-2

Het juk van het verleden

WFP richt zich op de landelijke gebieden, waar het land moeite heeft om het Apartheidsverleden van zich af te schudden. De gezinnen van de zwarte landarbeiders die werken op de wijnplantages wonen in kleine huisjes op de boerderijen van de witte bazen. Enkel mannen krijgen een contract voor een huisje. En ook op het werk komen vrouwen op de laatste plaats. Zij vullen de tijdelijke en dus meest kwetsbare jobs in. Dit verhoogt hun afhankelijkheid. Bovendien loert alcoholmisbruik er om de hoek. Tijdens Apartheid werden arbeiders gedeeltelijk uitbetaald met wijn. Ook al is dit nu bij wet verboden, winkeltjes op de boerderijen blijven goedkoop wijn aanbieden.

Deze gevaarlijke mix aan factoren maakt vrouwen hier extra kwetsbaar. WFP organiseert workshops over partnergeweld en biedt daarmee een veilige en vertrouwelijke ruimte waar vrouwen zich kunnen uitspreken en kracht kunnen putten uit elkaar. Ze leren hoe ze hun lot in eigen handen kunnen nemen. WFP maakt vrouwen sterk, zodat ze individuele en collectieve actie kunnen ondernemen tegen misbruiken thuis, op het werk en in hun gemeenschap.

Waar ben jij bang van? Kom meer te weten over partnergeweld. Info, tips en verhalen vind je op horenzienenpraten.be

Actie

De wet is er. Nu is het aan de overheid om maatregelen te nemen om geweld in te dijken, te voorkomen en vrouwen te beschermen. Te beginnen met een hervorming van politie en gerecht.