Onderdeel van
Nicaragua
Arbeids­rechten Ga naar dossier

‘Handelsakkoord Ecuador kans om in te zetten op arbeidsrechten’

Op 14 september spreekt het Europees Parlement zich uit over de ratificatie van het handelsakkoord tussen Europese Unie, haar lidstaten, Colombia, Peru en nieuwkomer Ecuador. Verschillende middenveldorganisaties, waaronder FOS en FOS-partners SOLIDAR en de Ecuadoraanse landbouwvakbond ASTAC, roepen het Europees Parlement op om erop toe te zien dat Ecuador haar engagementen op vlak van mensenrechten en arbeidsrechten nakomt.

Nicaragua
Dossier

Arbeids­rechten

Het recht om lid te worden van een vakbond of het recht om in vrijheid een job te kiezen of te weigeren. Het zijn basisrechten die voor …

Lees verder

Op 11 november hebben de Europese Unie, haar lidstaten, Colombia en Peru een protocol ondertekend om Ecuador in hun handelsverdrag op te nemen. Binnenkort buigt het Europees Parlement zich over dat verdrag.

Het handelsverdrag bevat een hoofdstuk over handel en ontwikkeling en daarin staat dat iedere betrokken partij de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk moet “bevorderen en toepassen”. Het is net dat waar heel wat middenveldorganisaties al jaren op hameren.

Ook EU-commissaris voor handel Cecilia Malmström benadrukte zelf al dat het hoofdstuk over handel en ontwikkeling moet aangevuld worden met “een stevig en afdwingbaar nationaal beleid, waarin arbeidsrechten, mensenrechten en milieubescherming zijn opgenomen”.

Geen dode letter

Naar aanleiding van de uitspraken van de handelscommissaris willen SOLIDAR, FOS en ASTAC, met steun van een resem aan andere middenveldorganisaties, het Europese Parlement aanmanen om respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en duurzame ontwikkeling te eisen. De mooie woorden in het verdrag mogen dus geen dode letter worden. Ecuador moet nog heel wat inspanningen doen om te voldoen aan wat er in het verdrag staat, daarom leggen de organisaties samen een aantal pijnpunten op tafel:

Het recht op vrijheid van vereniging moet toegepast worden in Ecuador

De leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten moeten de Ecuadoraanse regering aanmanen om zo snel mogelijk het recht op vrijheid van vereniging en collectief onderhandelen toe te passen en dat nog voor het handelsverdrag in werking treed.

Ecuador moet de fundamentele arbeidsrechten erkennen

Het vrijhandelsakkoord mag niet goed gekeurd worden zo lang de Ecuadoraanse regering geen respect heeft voor de fundamentele arbeidsrechten zoals geformuleerd door de IAO.

Het onderdeel over duurzame ontwikkeling in het verdrag moet gerespecteerd worden

Het is enorm belangrijk dat er een transparant en participatief systeem komt voor de toepassing en opvolging van het onderdeel van het akkoord dat gaat over duurzame ontwikkeling.

 

 

ASTAC

Ecuador-ASTAC-lobbytour
Bericht

Vakbond bananensector Ecuador houdt lobbytour in Brussel

Van 5 tot 8 juni verwelkomde FOS een delegatie van ASTAC voor een reeks van meetings met Belgische en EU-beleidsmakers, vakbonden en ngo’s.

Lees verder

ASTAC is een van de uitgesproken organisaties die kritische kanttekeningen bij het verdrag.  Die bananenvakbond uit Ecuador wil zich sectoraal organiseren om niet alleen de werknemers op de grote plantages te kunnen vertegenwoordigen, maar ook de vele werknemers op kleinere bedrijven waar geen vakbond actief is. Al jaren wordt de organisatie tegengewerkt door de overheid die de vakbond niet wil erkennen. Dat bewijst des te meer dat de ambities die uitgesproken worden in het verdrag navolging moeten krijgen.

Dat vertegenwoordiging voor landarbeiders in de bananensector broodnodig is bleek des te meer uit het bezoek van ASTAC aan Brussel dit jaar.

Lees de oproep

De volledige oproep lezen? Dat kan hier:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief