Hart boven Hard voor een warme samenleving

“Waar winst het wint van waarde, wordt verlies het resultaat”. De slogan van het burgerinitiatief Hart boven Hard spreekt klare taal. Meer dan 1000 verenigingen en 10.000 mensen ondertekenden de alternatieve septemberverklaring om een vuist te maken tegen het huidige besparingsbeleid. De beweging gelooft in een ander samenlevingsmodel; een waar het wij/zij denken vervaagt, waar burgers actief participeren aan de samenleving en de rijkdom van diversiteit erkend in plaats van beschimpt wordt. Hart boven Hard verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Ook FOS steunt dit initiatief en nam deel aan de studiedag die op zaterdag 1 november plaatsvond in de Universiteitsgebouwen van Antwerpen. De “beweging van bewogen mensen” stelde een goedgevuld programma voor.

De dag werd afgetrapt met een kritische lezing van het federaal en het Vlaams regeerakkoord door initiatiefnemers Wouter Hillaert ( cultuurjournalist) en Hugo Fransen (uitgever). Na het aanstippen van de pijnpunten werd de kracht van de burger in de kijker gezet. “Is het volk toeschouwer, kijkt het naar het democratisch spel? Of speelt het mee? Speel mee!”

En dat deden de deelnemers dan ook! In verschillende werkgroepen werden strijdpunten ontwikkeld waarmee iedereen de straat op kan. Naar analogie met die andere grote burgerbeweging Indignados, werden er eerst nog enkele stijlafspraken gemaakt: bij akkoord stak je de handen in de lucht, indien niet akkoord kruiste je de armen.

Er waren weinig gekruiste armen te zien die dag, de eensgezindheid tussen de deelnemers is groot. Maar hoe overtuig je anderen? Samen werd er gezocht naar overtuigingsargumenten, economische argumenten werden hierbij niet geschuwd maar net gestaafd. Zo bleek uit de werkgroep klimaat dat iedere 10.000 euro die je weghaalt bij de subsidiëring van bedrijfswagens en die je investeert in het openbaar vervoer, één job creëert. Toch kiest de overheid ervoor om zwaar te besparen op openbaar vervoer en de bedrijfswagens ongemoeid te laten. Net nu we niet langer onze ogen kunnen sluiten voor de klimaatproblematiek.

Dat de regeringen hun ogen wel meer sluiten voor de realiteit, blijkt ook uit het feit dat er in het regeerakkoord nergens melding wordt gemaakt van de superdiversiteit die steeds meer Belgische steden kenmerkt. De achtergronden van de Belgische migratiebevolking zijn steeds diverser. Dit uit zich niet enkel in het grote aantal verschillende etniciteiten, maar ook in de redenen van migratie, de socio-economische status, religie, meertaligheid enz. Toch kiest de regering ervoor om een defensieve houding aan te nemen. Terwijl het net de verantwoordelijkheid is van iedereen om er voor te zorgen dat onze samenleving leefbaar is. “Racisme is geen individueel probleem, het is een gevolg van hoe je je als samenleving organiseert!”

Om de deelnemers nog een laatste keer te inspireren werd de dag afgesloten met tussenkomsten van Bea Cantillon, Naima Charkaoui en Eric Corijn. Strijdvaardig keerden de deelnemers naar huis. Klaar om anderen te overtuigen van hun alternatief; leven in een warme maatschappij.