Help Syria

Sta niet aan de zijlijn

Het mensenleed in Syrië is onaanvaardbaar. Kom in actie voor de Syrische burgers. Zet onze regering en de Europese instanties onder druk om hun verantwoordelijkheid te nemen.

CategorieNieuws

Als solidariteitsorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen sluit FOS zich aan bij een ruime coalitie van organisaties die de vuist ballen tegen het onrecht. We roepen iedereen op om mee in actie te schieten:

1. Organiseer of neem deel aan een actie

Op dinsdag 20 december om 18u zullen tal van acties georganiseerd worden in Belgische steden en gemeenten. Organiseer er zelf een of sluit je aan.

Ook in Brussel zal een mars georganiseerd worden op 20 december om 18u aan het Ministerie Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel.

Zelf actie ondernemen? Zo ga je te werk:

 • Zoek enthousiaste medestanders in je gemeente die zich willen inzetten voor deze actie.
 • Bekijk waar je de actie kan laten doorgaan (een centrale plaats in je gemeente).
 • Vraag om de kerstverlichting een half uur te doven op deze plaats.
 • Roep vrienden, familie, collega’s via Twitter, Whatsapp,… op om aanwezig te zijn
 • Leg zoveel mogelijk witte lakens op de grond, als symbool voor de vele dodelijke slachtoffers in Syrië.
 • Ontsteek kaarsen en hou een half uur een wake.
 • Neem foto’s van de actie en zet ze op deze Facebook pagina.
 • Je deelt een korte tekst uit aan voorbijgangers met een link naar de petitie.

Een overzicht van de reeds bestaande acties vind je hier:

2. Teken de petitie

Geachte Eerste Minister,
Geachte ministers,
Geachte volksvertegenwoordigers,

 

Zoals vele andere Belgische burgers blijf ik niet onverschillig voor het tragische lot van de Syrische burgerbevolking, in het bijzonder in Aleppo. Integendeel, ik ben uiterst geschokt over het onvermogen van de internationale gemeenschap om deze slachtpartijen te verhinderen. Deze mannen, vrouwen en kinderen moeten, net als ons, beschermd worden.

Ik vraag u daarom om alles te doen wat in uw macht ligt om:

 • Volledige humanitaire toegang doorheen Syrië te verzekeren, en vrijwillige humanitaire evacuatie onder toezicht van VN-observatoren mogelijk te maken. Alle Syrische burgers moeten beschermd worden tegen schendingen van het internationaal humanitair recht.
 • Te ijveren voor sterke verantwoordingsmechanismen voor alle schendingen van het internationaal humanitair recht.
 • In te zetten op veilige en legale toegangswegen voor Syrische vluchtelingen, zoals de hervestiging van vluchtelingen, humanitaire visa en familiehereniging, opdat Syriërs op de vlucht voor conflict bescherming krijgen zonder hiervoor hun leven te moeten riskeren.

Hoogachtend,

Stuur deze brief door de petitie te tekenen:
Teken de petitie

Samen met

Deze actie is een initiatief van 11.11.11, Amnesty International, CNCD-11.11.11, Broederlijk Delen, Wereld Solidariteit, Caritas International, CGSLB, ACLVB, Oxfam-Magasins du Monde, Oxfam Wereld Winkels, Victoria Deluxe, Solidarité Socialiste, Hart boven Hard,DZG-VSF, FOS, Globe Link, Intal, Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Vrede, Pax Christi, g3w – m3m, CIRÉ, Handicap International, ActionSyrie, Association Belgo-Palestinienne, FGTB / ABVV, Médecins du Monde Belgique, Solidarité Socialiste, CSC, KIYO, PAC – Présence et Action Culturelles, CADTM, ULB-Coopération, Ligue des droits de l’Homme CNAPD, Vredeseilanden, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vluchtelingenwerk Vlaanderen