FOS_Mozambique

Het belang van een duurzame samenwerking tussen België en Mozambique

Bezoek van minister Gennez aan Mozambique

In juni 2023 leidde Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez, een delegatie naar Mozambique om inzicht te krijgen in de initiatieven die er door verschillende Belgische actoren worden ondernomen. Tijdens het bezoek, dat gericht was op cruciale thema’s zoals de weerbaarheid tegen klimaatverandering, de gezondheid van gemeenschappen en arbeidsrechten, ondertekende minister Gennez een nieuw samenwerkingsprogramma ter waarde van 25 miljoen euro met de Mozambikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Verónica Macamo.

 

LocatieMozambique
CategorieNieuws

Ondertekening van bilaterale overeenkomsten en ontvangst in Maputo

Na een reis van meer dan 16 uur, kwam minister Gennez aan in Maputo, waar zij en minister Macamo een nieuw samenwerkingsprogramma ondertekenden ter waarde van 25 miljoen euro. Het programma loopt van 2023 tot 2028 en heeft als doel de Mozambikaanse economie klimaatvriendelijker te maken door te focussen op groene energie en duurzaam afvalbeheer. Het budget omvat twee en een half miljoen euro voor compensatie van verlies en schade veroorzaakt door klimaatverandering, en een extra miljoen euro van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor nieuwe drinkwatervoorzieningen. De samenwerking zal bijdragen tot de huidige inspanningen van Mozambique om de eigen oplossingen te verbeteren en zo de nationale tekorten op het vlak van sociale bescherming weg te werken.

Na de ondertekening van de overeenkomsten organiseerde de ambassadeur van België in Mozambique, Paul Jansen, een receptie voor de minister. De receptie werd bijgewoond door verschillende Belgische actoren en vertegenwoordigers van FOS Zuidelijk Afrika.

De rol van community radio

Het bezoek aan FOS Zuidelijk Afrika begon op woensdag 21 juni met een stop bij Radio Chokwe, waar gezondheidsactivisten van UPCG de kracht van radio demonstreerden in het effectief verspreiden van informatie naar rurale gemeenschappen. De sessie benadrukte de onschatbare rol van community-driven communicatie in het bevorderen van gezondheidsbewustzijn en voorlichting op het platteland van Mozambique.

FOTO-48
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez op bezoek bij Radio Chokwe

Maatregelen voor klimaatadaptatie onder zelfvoorzienende boeren

Op donderdag 22 juni vervolgde de delegatie haar bezoek met een verkenningstocht door een kas van FOS-partner UPCG. Deze ervaring uit de eerste hand liet de innovatieve maatregelen zien die UPCG uitvoert om haar leden te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering door middel van geavanceerde technologie en conserverende landbouwpraktijken. Deze initiatieven onderstreepten de cruciale rol die FOS en haar partner spelen in het bijdragen aan klimaatbestendigheid en het weerbaar maken van plattelandsgemeenschappen tegen de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Gemeenschapsmarkt in Nhatine-dorp

Na het kasbezoek nam de delegatie deel aan een gemeenschapsbeurs in Nhatine Village in samenwerking met de lokale overheid. Tijdens de beurs werden essentiële diensten aangeboden aan leden van de gemeenschap via mobiele kantoren, zodat deze zelfs toegankelijk waren voor mensen met vervoersproblemen. Diensten die op die dag werden aangeboden waren onder andere de uitgifte van geboortecertificaten en identiteitsdocumenten aan leden van de gemeenschap die het zich niet konden veroorloven om naar overheidskantoren te reizen.

Tijdens het bezoek werd ook gediscussieerd met leden van de lokale gemeenschap in Nhatine Village, waarbij de nadruk lag op klimaatbestendigheid, droogtebestendige gewassen en initiatieven om de voeding te verbeteren. Andere FOS-partners, COMUTRA, SINED en SINTAICAF, namen actief deel aan het evenement en lieten hun werk en belangrijkste resultaten zien. De interactie bood de gelegenheid om de bijdragen van het FOS-programma aan bredere doelen van sociale rechtvaardigheid en betere arbeidsomstandigheden te benadrukken, waarbij de FOS-partners ook van een lunch met de minister genoten.

Waardevolle inzichten

Het bezoek van de Belgische minister Gennez leverde waardevolle inzichten op in het transformatieve werk dat FOS Zuidelijk Afrika, UPCG en andere partnerorganisaties verrichten. Het bezoek bevestigde opnieuw het belang van blijvende steun en samenwerking tussen België en Mozambique om zinvolle vooruitgang te boeken op het vlak van duurzame ontwikkeling en sociale transformatie. Het nieuwe samenwerkingsprogramma, met zijn focus op klimaatadaptatie, illustreert nogmaals het engagement van België om de ontwikkeling van Mozambique te ondersteunen en de uitdagingen van de klimaatcrisis aan te pakken.