Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier
centraal-amerika-zwangerschap-Pan American Health Organization
beeld:

Het recht op moederschap: de strijd van Salvadoraanse Vrouwen

Van elke duizend ontslagen in El Salvador zijn er gemiddeld 35 het resultaat van onrechtmatig ontslagen vrouwen die terugkeren na een periode van zwangerschap.

CategorieNieuws

Tot deze bevinding kwam FOS-partner CEDM (Overlegstructuur voor Waardig Werk voor Vrouwen) in hun laatste rapport rond schendingen van arbeidsrechten. Voor hen is het duidelijk dat op de arbeidsmarkt, vooral in de maquila, het een gangbare praktijk is vrouwen te ontslaan in de periode na hun bevalling, waardoor ze slachtoffer worden van hun eigen moederschap.

De analyse van CEDM toont aan dat in heel het land zwangere vrouwen het risico lopen hun werk te verliezen, zonder inkomsten te vallen en het hoofd moeten bieden aan verschillende gezondheidsrisico’s naar aanleiding van hun zwangerschap. Het is dan ook van essentieel belang dat er legale mechanismen worden opgesteld om de link van jonge moeders met de arbeidsmarkt te verzekeren.

peru-maquila-flickr-unido-7
Jonge vrouwen aan een fabriekslijn in een maquilabeeld:

Hiertoe heeft CEDM in het Parlement een voorstel gelanceerd ter hervorming van artikel 113 van het arbeidsreglement. Doel is te komen tot een situatie waarbij de werkneemster vanaf het moment van de zwangerschap tot een jaar na het beëindigen van het zwangerschapverlof niet kan worden overgegaan tot ontslag noch contractbeëindiging.

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende vaststellingen:

  • Arbeidsstabiliteit voor vrouwen is primordiaal in de economische ontwikkeling van het land. 45% van de bijdragen aan het systeem van Sociale Zekerheid is afkomstig van vrouwen.
  • Ongeveer de helft van de gezinnen in El Salvador worden financieel onderhouden door vrouwen (data 2014). Dit is een drastische verandering in het traditionele gezinsmodel van de man als kostwinner, hoewel deze laatste nog onvoldoende de rol opneemt mbt huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen.
  • Bijna 500.000 kinderen en jongeren tussen 0 en 17 jaar oud wonen zonder vader. Deze realiteit toont dat niet enkel de vrouw, maar ook haar kinderen, worden getroffen door een mogelijk ontslag na bevalling.
  • Verschillende internationale instrumenten wijzen op de verplichting van de overheid ter bescherming van het moederschap en het vermijden van discriminatie. Onder andere de VN Conventie inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (artikel 2 en 11) en Conventie 111 van de IAO die discriminatie op het gebied van werkgelegenheid op de werkplek verbiedt.
17619546_10212603129417704_1696937775_n
Marta poseert voor een industriële textielmachine

Volgens Marta Zaldaña, syndicaal leidster bij FEASIES (lid van CEDM), zijn er reeds heel wat landen, waaronder Bolivia, Chili, Honduras, Venezuela, etc die dit recht op behoud van werk wettelijk erkennen, waarbij enkel de duur van de postnatale periode kan veranderen (1 jaar in Bolivia vs 3 maanden in Honduras). Momenteel wordt het voorstel onderzocht door de Kamer en ondertussen hebben verschillende partijen hun steun verleend aan de hervorming. Deze zou een enorme stap voorwaarts betekenen in de strijd van Salvadoraanse vrouwen tegen discriminatie en achterstelling op de arbeidsmarkt.