Honderdduizenden mensen getroffen door noodweer

Steun onze partners

Een week van hevige regens heeft eind oktober meer dan 100 dodelijke slachtoffers in Midden Amerika gemaakt. Meer dan 700.000 mensen werden getroffen door het natuurgeweld, dat woningen, bruggen en wegen vernielde. De duizenden bewoners die moesten geëvacueerd worden, zijn ondertussen kunnen terugkeren. De eerste noden zijn gelenigd, maar problemen zijn daarom nog niet voorbij.

CategorieNieuws

El Salvador werd het ergst getroffen. “De hevigheid en de duur van de neerslag, en de oppervlakte van de getroffen gebieden maken dat we voor een van de grootste crisissen ooit staan,” stelde de Salvadoraanse president, Mauricio Funes, op het moment dat hij de noodtoestand in heel het land afkondigde. Grote delen van de vlakke kustprovincies stonden onder water.

“Dit was een onbeschrijflijk drama voor de getroffen gemeenschappen,” aldus Miguel Orellana van de Salvadoraanse Vereniging voor Gezondheidspromotie (ASPS), partner van fos. Zij zijn al jaren actief onder meer in de regio Bajo Lempa, aan de monding van de Lempa. “De eerste dagen konden we niet anders dan water en voedsel uitdelen, mensen evacueren. De communicatie met onze gezondheidspromotoren liep heel moeizaam, omdat ook zij zichzelf, hun eigen en andere families in veiligheid moesten brengen op de daken van de huizen.” getuigt Miguel Orellana.

In El Salvador werden meer dan 56.000 mensen tijdelijk in 638 schoolgebouwen ondergebracht. Meestal vrouwen en kinderen. De mannen bleven zo dicht mogelijk bij hun woningen en grond om toch te redden wat er te redden valt. Heel weinig tot niets, voor velen. “De grootste klap was toen de mensen terugkeerden naar de plaats waar hun huisje stond of staat; alles nat, alles weg, alles rot, geen eten, geen kleren, niets meer. Bij de boeren, ook geen eten meer voor de volgende maanden, want de planten op het veld zijn volledig verwoest, zodat er niets te oogsten valt. Het is werkelijk een ramp voor zoveel mensen,” aldus Miguel Orellana.

Onze partners in El Salvador kunnen alle mogelijke steun gebruiken om de getroffen gemeenschappen te helpen! Officiële tellingen spreken van 10.000 waterputten of bronnen die door het vuile water werden besmet en moeten gezuiverd worden. 25.000 toiletten die moeten hersteld worden. Deze maatregelen zijn essentieel op korte termijn om het uitbreken van epidemieën te voorkomen. Onze partners zullen zich vooral toeleggen op het herstel en desinfecteren van de watervoorzieningen. Stort uw bijdrage op rekeningnummer 000-0000074-74 of IBAN BE16 0000 0000 7474 (BIC BPOTBEB1) van fos in Brussel met vermelding ‘Noodweer El Salvador’.
Meer info: beelden van ASPS
Meer info: Wereldblog Guillermo Denaux