Hongersnood bedreigt miljoenen mensen

Help droogte en voedselschaarste in te dijken - stort nu

In de Hoorn van Afrika speelt zich de ergste voedselcrisis in de laatste 60 jaar af. Er zijn al duizenden mensen door voedsel- en waterschaarste overleden. Volgens de Verenigde Naties zijn er naar schatting 11.6 miljoen mensen door de hongerdood bedreigd. Oorzaken zijn het gebrek aan regen, misoogsten en prijsverhogingen.

CategorieMilieu

Blijf niet aan de kant staan. Stort je bijdrage op rekeningnummer 000-0000074-74 of IBAN BE16 0000 0000 7474 (BIC: BPOTBEB1) van fos in Brussel, met vermelding ‘Hoorn van Afrika’. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest.

Met gebundelde krachten bereiken we meer: je bijdrage gaat naar het Horn of Africa Solidarity Fund van Solidar, een Europees ngo-netwerk waartoe ook fos behoort. Het fonds wordt aangewend door het Duitse Solidar-lid ASB (Arbeiter Samariter Bund). ASB werkt vanuit dezelfde invalshoek als fos en werkt met lokale organisaties, die het best geplaatst zijn om te beslissen wat hun noden zijn en te controleren of de middelen goed besteed worden. In het verleden werkten we met hen samen voor steun aan Sri Lanka na de tsunami.

De middelen van dit fonds gaan naar een project van ASB in Oeganda, meer bepaald op de grens van Soedan en Kenia: de Karamoja regio. Het is van levensbelang dat de mensen hier in de toekomst opgewassen zijn tegen droogte en voedselschaarste. Het indijken van die risico’s is de bedoeling van dit project.

Waarom deze regio?
Gebrek aan regen kenmerkt deze grensstreek, waar ongeveer een miljoen mensen (over)leven van landbouw en veeteelt. De toenemende onvoorspelbaarheid van het regenseizoen en de stijgende prijzen maken deze regio zeer kwetsbaar. De mogelijke instroom van mensen uit het westen van Kenia, die vluchten voor de honger, riskeert de schaarste te verhogen.
Deze regio is een van de armste van Oeganda. Volgens een studie uit 2004 leeft 82% van de inwoners onder de armoedegrens, en liggen de maandelijkse uitgaven van een huishouden gemiddeld rond de €20.

Wat is de bedoeling?
Het project moet ervoor zorgen dat de gemeenschappen en gezinnen beter gewapend zijn tegen de gevaren die extreme klimaatwijziging met zich meebrengt. ASB zal samenwerken met lokale besturen om watertanks te installeren. De mensen zullen ook opgeleid worden om die te kunnen gebruiken. Ze worden van bij het begin betrokken, zodat er zeker niets geïnstalleerd wordt dat ze niet zelf kunnen gebruiken of herstellen. Ook zal er tegelijk een nieuwe zoete aardappelsoort geïntroduceerd worden, die meer vitamine A en proteïnes bevat. Daardoor zal het immuunsysteem van moeders en kinderen verbeteren. Alles samen zal het project ervoor zorgen dat de mensen beter in staat zijn om droogte en andere milieurampen het hoofd te bieden.
Meer info: Solidar Karamojaproject