Onderdeel van
claim je seksuele rechten
CLAIM je seksuele rechten Ga naar dossier

Huishoudwerkers tegen Trump en seksisme

Een seksist in het witte huis laat ook Zuid-Afrika niet ongemoeid

march myrtl

Trump kan al een realisatie op zijn naam schrijven: het ontstaan van een wereldwijde protestbeweging van vrouwen tegen seksisme en patriarchale politiek. Vrouwenbewegingen riepen wereldwijd op om op de inauguratiedag massaal op straat te komen. SADSAWU, de Zuid-Afrikaanse vakbond van huishoudwerkers waar FOS mee samenwerkt, nam mee het voortouw en organiseerde samen met andere organisaties een protestmars in Kaapstad.

SADSAWU in de frontlinie

Honderden vrouwen, mannen en kinderen kwamen op zaterdag 22 januari bijeen in Kaapstad en betoogden voor het parlement. Myrtle Witbooi, de voorzitster van SADSAWU en van de internationale huishoudvakbond, sprak de media toe: “Deze betoging is niet alleen een solidariteitsmars met onze zusters in de Verenigde Staten. Het is ook een waarschuwing voor onze regering. De manier waarop vrouwen hier behandeld worden door onze regering verschilt wellicht niet erg veel van de manier waarop president Trump’s administratie het zal aanpakken”.

Myrtle verwijst ook naar het seksisme waar huishoudwerkers in Zuid-Afrika al te vaak mee geconfronteerd worden. Een voor de hand liggend voorbeeld is de seksuele intimidatie die huishoudwerksters vaak moeten ondergaan, tot verkrachting door de werkgever toe. Als ze dan toch de moed bijeenrapen om klacht in te dienen, botsen ze vaak op een muur bij politie en justitie.

Maar ook de lage lonen zijn een uitdrukking van seksisme. Huishoudwerk is typisch ‘vrouwelijk’ werk en wordt maatschappelijk ondergewaardeerd. Dat werd wel erg duidelijk in de discussie over het nationaal minimumloon in Zuid-Afrika. Vakbonden, werkgevers en overheid kwamen tot een overeenkomst, maar sluiten huishoudwerkers uit van het minimumloon. SADSAWU bereidt zich dan ook voor op harde protesten in de komende maanden.

Focus op gender

SADSAWU is niet de enige FOS partner die gender vooropstelt. Voor FOS is de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen in zuidelijk Afrika een topprioriteit. Zo focussen we met Women on Farms Project op toegankelijke gezondheidszorg voor plattelandsvrouwen en werken onze vakbondspartners hard rond het vervrouwelijken van de eigen leiding. Want zoals Myrtle terecht opmerkte, is er niet alleen in Trumpland, maar ook in zuidelijk Afrika nog een lange weg af te leggen inzake gendergelijkheid. Op FOS kunnen ze blijven rekenen!

Blijf op de hoogte

Meer weten over de wereldwijde strijd van huishoudwerkers? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!