27536225197_a4ff4b5465_k
beeld:

Een veilige werkvloer voor iedereen

Op dit ogenblik vindt in Genève de 107e conferentie over werk wereldwijd plaats van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dit jaar is er extra aandacht voor geweld en intimidatie op de werkvloer.

Ook FOS neemt deel aan de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Samen met organisaties waar we in het Zuiden mee samenwerken, volgen we de discussies over een nieuw internationaal kader dat komaf moet maken met geweld op het werk.

In de commissie ‘geweld op het werk’ schrijven vakbonden, werkgevers en overheden de komende twee weken aan een nieuw kader, dat werknemers beter moet beschermen tegen geweld en pesterijen op de werkvloer. Dat is nodig, want er bestaat tot nog toe geen enkel internationaal kader dat werknemers voldoende beschermt.

Bron:

Het is voor de aanwezige vakbonden en andere organisaties dan ook essentieel dat de drie partijen voor bindende afspraken kiezen, zodat landen dit moeten vertalen naar nationale wetgeving. Wat moet volgens de vakbonden en andere middenveldorganisaties zeker in de tekst staan?

  • brede definitie van ‘geweld’: fysiek en psychisch geweld
  • aandacht voor geweld op werkvloer zelf , maar ook op huiselijk geweld en de impact hiervan op werk
  • specifieke aandacht voor kwetsbare groepen zoals migranten, vrouwen, LGBTI+, ..
  • bescherming voor alle werknemers, zowel formeel als informeel – aandacht voor preventiemaatregelen en sensibilisering

Vrouwen en huishoudwerkers

Wat opvalt is de actieve aanwezigheid van vrouwenorganisaties en huishoudwerkersvakbonden in de discussie. De huishoudwerkers, hoofdzakelijk vrouwen, zijn een kwetsbare groep en hebben vaak te lijden onder geweld op hun werkplek.

FOS-partners Myrtle Witbooi van vakbond SADSAWU uit Zuid-Afrika en Julia Chambi van FENATRAHOB, de federatie van huishoudwerkersvakbonden in Bolivia, pleiten dan ook heel sterk voor een bindend kader met specifieke aandacht voor vrouwen.

n-20140326-bornem-fos-cafesolidarite (33)
beeld:

“De conventie voor huishoudpersoneel (C189) was een mijlpaal voor alle huishoudwerkers die in heel kwetsbare situaties werken, onzichtbaar voor de buitenwereld,  onbeschermd, overgeleverd aan de grillen van hun werkgever.. Geweld, pesterijen of seksuele intimidatie zijn meer regel dan uitzondering, vooral onder de vrouwen. De conventie 189 werd door veel landen geratificeerd en opgenomen in nationale wetgeving, waardoor vakbonden nu een wettelijk kader hebben om te vechten voor de rechten van huishoudwerkers. Dit nieuwe kader, dat geweld op het werk moet aanpakken kan de kwetsbare huishoudwerkers nog beter beschermen!”

Myrtle Witbooi