Iedereen op de bres

Heropbouw op volle toeren

Na de doortocht van drie heel destructieve orkanen begin september, draait in Cuba de wederopbouw van de beschadigde woningen en het hernemen van de landbouwproductie op volle toeren. ANAP en SNTC, twee partners van fos, zijn de voortrekkers binnen de nationale herstelstrategie. Ze zorgen ervoor dat de bevolking geen honger lijdt en de getroffen gezinnen een dak boven hun hoofd hebben.

LocatieCuba
CategorieNieuws

Ongeziene schade
Het orkanenseizoen, dat in de Cariben van juli tot november loopt, heeft dit jaar in Cuba lelijk huisgehouden. Het eiland werd getroffen door drie orkanen, twee tropische stormen en recent zware regenval in het oosten van het land. Dankzij het uitstekende preventiesysteem, opgezet door de civiele bescherming rond massale evacuatie van de bevolking naar veilige zones, bleef het dodenaantal tot zeven beperkt. De materiële schade is echter ongezien. De laatste officiële rapporten maken gewag van niet minder dan 10 miljard dollar aan verliezen – zowat het hele Cubaanse staatsbudget voor een jaar.

Voedselbevoorrading
Landbouw, veeteelt en bosbouw zijn de zwaarst getroffen economische sectoren. Het gaat niet enkel over de verloren gewassen op de velden maar ook over de beschadiging van de infrastructuur en de vernietiging van de voedselreserves in opslagplaatsen: 700.000 ton voedsel, 1 miljoen kippen, 12 miljoen ton varkensvlees, 113.000 ha aan velden in productie, 12.000 drooghuizen voor tabak, 1.455 stallen en 138 windmolens gingen verloren.

De impact hiervan op de voedselbevoorrading van de bevolking heeft zich snel laten voelen. Eind september verdween het aanbod van wortelgewassen, groenten en fruit op de markten in de steden zo goed als helemaal. Er werd beslist om onmiddellijk voedsel in te voeren en om de productie van teelten met een korte cyclus voorrang te geven.

“Onze boeren moeten zo snel mogelijk en op een zo groot mogelijke oppervlakte zaaien. Tegen januari moet het aanbod genormaliseerd zijn.” Met deze oproep doorkruist Orlando Lugo, president van ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños – Nationale Vereniging van Kleine Boeren), het land om de leden van de landbouwcoöperatieven te motiveren. ANAP is sinds 2003 een partner van fos. De boerencoöperatieven leveren 65% van de totale voedselvoorziening, ondanks het feit dat ze maar 20% van het landbouwareaal bezitten. fos helpt hen bij hun enorme taak met € 200.000 aan noodhulp, verkregen bij de Belgische overheid. Daarmee kunnen ze zes belangrijke landbouwcoöperatieven in drie van de meest getroffen gemeenten heropbouwen en hun uitrusting vernieuwen.

Bouwbrigades
Met gemiddelde windsnelheden rond de 240 km per uur en rukwinden boven de 300 km per uur, is het niet te verwonderen dat de aangebrachte schade aan de huisvesting gigantisch is. De huisvesting is zoals steeds de sociale sector die het tijdens orkanen het hardst te verduren krijgt. In een eerste fase werden meer dan 12.000 voorlopige woonmodules opgetrokken. Begin oktober is men begonnen met het herstellen van de beschadigde daken. Er is nood aan 22 miljoen m² dakbedekking. Momenteel werden reeds 60.000 woningen hersteld. In de laatste fase zullen nieuwe woningen opgetrokken worden.

Ook hier speelt een partner van fos een cruciale rol, namelijk het SNTC (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción – Nationale Vakbond van de Bouwvakkers). “Onmiddelijk na de orkanen bezochten we de getroffen provincies om de schade vast te stellen en samen met de bevoegde nationale instanties de wederopbouw te organiseren. Onze vakbondsleiders op provinciaal en gemeentelijk niveau coördineren en motiveren de bouwbrigades”, zegt Algemeen Secretaris Argelio Quevedo.

Solidariteit
Ontegensprekelijk is het noodweer van 2008 een zware klap voor de Cubaanse economie die de voorbije jaren aan de betere hand was. De Cubanen laten de armen echter niet zakken, ze hebben in het verleden geleerd dat hun solidariteit de beste garantie is om moeilijkheden te boven te komen. Er is geen hongersnood en niemand slaapt onder de blote hemel.
Meer info: Cuba: nood is hoog na de orkanen!