“Ik werd fysiek en psychologisch mishandeld”

Huishoudelijke werksters in Peru

Veel werknemers in Peru werken in erbarmelijke omstandigheden. Voor de huishoudelijke werksters zijn de arbeidsomstandigheden vaak zelfs onmenselijk. Er bestaat wel een wet die de arbeidsvoorwaarden in hun sector regelt, maar die geeft hen minder rechten dan andere werknemers. Bovendien vegen de werkgevers er vaak hun voeten aan. Van waardig werk of een waardig leven is er dus geen sprake.

LocatieEcuador
CategorieGenderNieuws

“We waren een arme familie dus nam mijn moeder me mee naar de stad om te zien of iemand me in huis wou nemen. Zo kwam ik terecht in in Cajabamba in een huis waar ze een restaurant hadden. Ik moest om drie uur ´s morgens opstaan. Dat was moeilijk voor een meisje van zeven jaar. Om me te wekken trokken ze aan mijn haar of goten ze water over me heen.

Toen ik twaalf was, ging ik naar mijn broer in Lima. Op een dag werd ik aangereden. De bestuurder van de wagen nam me mee naar het ziekenhuis en liet me nadien in zijn huis werken. Het probleem was zijn echtgenote. Zij mishandelde me fysiek en psychologisch. Een van de dingen die me het meest pijn deed, was dat ze mijn haar afknipte. Ze vroeg me niets en zei me niet waarom. Ik voelde me een voorwerp. Uiteindelijk ben ik ontsnapt.” Aan het woord is huishoudelijk werkster Sofía Mauricio.

Er zijn veel meisjes zoals Sofía. Ongeveer 70 procent van de huishoudelijke werksters in Peru worden mishandeld door hun werkgevers, vertelt Leddy Mozombite, voorzitster van de vakbond van huishoudelijke werksters en werkers van de regio Lima (SINTTRAHOL). Ze werken bovendien lange dagen voor een hongerloon en hebben geen vakantie. De omstandigheden zijn nog erger als ze bij hun werkgever inwonen. Ze kunnen geen kant op, want ze werken meestal zonder contract. De meesten zijn ook niet aangesloten bij de sociale zekerheid. Ze zijn nauwelijks geschoold en hebben over het algemeen een laag zelfbeeld. Bijgevolg kennen ze hun rechten niet en durven ze er ook niet voor opkomen. Het is een groep die uitermate moeilijk te organiseren is omdat ze onzichtbaar is.

Toch zet SINTTRAHOL zich elke dag opnieuw in voor de verdediging van de arbeidsrechten van deze vrouwen. Het is de belangrijkste werknemersorganisatie in de sector. Met de technische en syndicale steun van het vrouwendepartament van het Algemeen Verbond van Werknemers in Peru, de CGTP, doet SINTTRAHOL voorstellen en gaan ze in dialoog met werkgevers en overheden. Voorzitster Leddy Mozombite is dit jaar zelfs tot in Genève geraakt voor de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Ze nam er deel aan de onderhandeling van een internationale conventie over de rechten van huishoudelijke werksters. De lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie moeten die volgende jaar nog goedkeuren, maar deze conventie kan zeker en vast al een mijlpaal genoemd worden in de strijd voor waardig huishoudelijk werk.

Ondertussen gaat ook de strijd in eigen land verder. De wet kent huishoudelijke werksters maar de helft van de rechten van de werknemers in de privésector toe. Als de ze ontslagen worden, krijgen ze geen enkele vergoeding. De boete die bij wet voorzien wordt voor de werkgevers die de rechten van hun huishoudelijke werksters niet naleven is bovendien slechts een vierde van de boetes die gelden in andere sectoren. Dit is regelrechte discriminatie die op geen enkele manier te rechtvaardigen is. SINTTRAHOL wil dat het huishoudelijk werk door de wet gevaloriseerd wordt. De vakbond probeert huishoudelijke werksters te sensibiliseren en informeren over hun rechten. Bovendien wil SINTTRAHOL de vrouwen meer zelfvertrouwen geven.

fos werkt aan de promotie van waardig werk voor de huishoudelijke werksters en werkers in Peru via de versterking van SINTTRAHOL. De vakbond zal met de hulp van fos proberen haar ledenaantal te verhogen en een permanente juridische dienstverlening uit te bouwen voor het huishoudpersoneel. Samen met het vrouwendepartament van het algemeen vakverbond CGTP willen we ook dat erin de syndicale structuren meer aandacht is voor gender.

fos steunt de huishoudelijke werksters niet alleen in Peru maar ook in Bolivië en in Ecuador. Deze maand brengen we de vakbonden en de Internationale Arbeidsorganisatie samen in Peru om ervaringen uit te wisselen en gemeenschappelijke strategieën voor waardig werk te bedenken. Samen sterk!