Ingrid Lieten en Ludwig Vandenhove fos-ambassadeurs in Limburg

Socsol Limburg, de een kern van Limburgse fos-vrijwilligers is sinds jaar en dag het socialistische uithangbord voor internationale solidariteit in Limburg. Om de band van Socsol Limburg en fos met de socialistische beweging in de verf te zetten, hebben Ingrid Lieten (Vlaams sp.a-Viceminister-president en Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) en Ludwig Vandenhove (sp.a-Senator en Burgemeester van Sint-Truiden) zich opgeworpen als fos-ambassadeurs in Limburg.

Met het meter- en peterschap willen zij de leden van de beweging warm maken voor internationale solidariteit. Internationale solidariteit is immers een thema dat maar al te vaak onderaan het stapeltje belandt van dringende thema’s. Zij willen hier verandering in brengen en de beweging oproepen om solidair te zijn, en dit niet enkel met het Noorden, maar ook met mensen in het Zuiden.

Minister Ingrid Lieten, is reeds lang vertrouwd met het werk van fos in Limburg. Haar moeder, voormalig parlementslid Lisette Croes, was zelfs een van de eerste vrijwilligers die fos kende in Limburg. Ingrid Lieten is heel blij met haar meterschap: “Ik wil in de eerste plaats al die enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers ondersteunen. Zij geloven in het belang van een goede Noord-Zuid samenwerking en verrichten fantastisch werk. Bovendien geloof ik ook echt dat zeker een socialistische beweging aandacht moet hebben voor die landen die het moeilijk hebben en de mensen die er wonen. Zij kunnen er niets aan doen dat ze in een land met weinig kansen geboren werden. Daarom wil ik dat we als socialisten de internationale solidariteit verdedigen.”

“Ik vind dit peterschap een hele eer”, aldus Ludwig Vandenhove. “Het sluit perfect aan bij mijn bevoegdheden als burgemeester in Sint-Truiden, waar ik onder andere verantwoordelijk ben voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ligt het ook in het verlengde van mijn activiteiten als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Defensie, internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking moeten, wat mij betreft, immers als beleidsdomeinen samen bekeken worden.” Dat de sp.a’ers uit Sint-Truiden fos genegen zijn, bleek ook al toen de sp.a-afdeling van Sint-Truiden tijdens zijn nieuwjaarsreceptie fos maar liefst 1000 euro schonk!

Samen zullen zij in Limburg en Vlaanderen pleiten voor internationale solidariteit en het werk dat fos realiseert in het Zuiden rond thema’s waardig werk en toegang tot gezondheid.
Ludwig Vandenhove: “Ik wil vooral de thema’s duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking nog meer op de agenda plaatsen in de lokale sp.a-afdelingen en in de Limburgse gemeenten en steden, waar de sp.a mee bestuurt.”
Meer info: Artikel op website Ludwig Vandenhove