Internationaal Strafhof moet Israëlische misdaden onderzoeken

Russel Tribunaal over Palestina vraagt schending van de Palestijnse mensenrechten te onderzoeken

Het Internationaal Strafhof moet de schendingen van het internationaal recht door Israël onderzoeken. Dat concludeerde het Russel Tribunaal over Palestina (RToP) tijdens haar laatste sessie in Brussel, op 16 en 17 maart. Het Russel Tribunaal zal bovendien alle initiatieven van de civiele maatschappij en internationale organisaties die Israël voor het Internationaal Strafhof willen brengen, steunen.

CategorieNieuws

Het Russell Tribunaal over Palestina is een volkstribunaal dat de voorbije 4 jaar onderzoek deed naar de schendingen van Palestijnse mensenrechten. Het Tribunaal onderzocht de medeplichtigheid van derde partijen in schendingen van internationaal recht door Israël. Zo werden de Verenigde Naties en het vetorecht van de Verenigde Staten onder de loep genomen, alsook de medeplichtigheid van bedrijven en de Europese Unie, en werd apartheid als misdaad bekeken, tijdens sessies in New York, London, Barcelona en Kaapstad.

http://fotos.fos-ngo.be/#40

Tijdens deze laatste sessie riep het Russell Tribunaal over Palestina het Internationaal Strafhof op om de Palestijnse rechtspraak te erkennen. Men drong ook aan op een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN over de Israëlische apartheidspolitiek.

Verder deed het tribunaal heel wat aanbevelingen voor de toekomst, waaronder:
• De heropbouw van het Speciaal Comité tegen Apartheid van de VN.
• Verder strafrechtelijk onderzoek naar de steun en medeplichtigheid van bedrijven aan de schendingen door Israël zoals de inval van de politie bij het Nederlandse bouwbedrijf Riwal.
• Het opzetten van een internationaal comité van voormalig politieke gevangenen om campagne te voeren rond de zaak van gevangenen.
• De civiele maatschappij steunen, wanneer zij de conclusies van het Tribunaal gebruikt om directe acties te ondernemen om de medeplichtigheid van staten, organisaties en bedrijven aan schendingen door Israël aan de kaak te stellen.

Namen zoals Roger Waters van Pink Floyd, burgerrechtenactiviste Angela Davis, algemeen coördinator van het TRoP Pierre Galand, oprichter van de American Indian Movement Dennis Banks, voormalig minister en anti-apartheidsstrijder Ronald Kasrils en de Ierse Nobelprijslaureate Mairead Maguire namen deel als jurylid van het Tribunaal.

“Het Russell Tribunaal is een glinsterend licht aan het einde van de tunnel. Als je denkt dat wat het Tribunaal zegt verkeerd is, ga naar Palestina, ga naar de vluchtelingenkampen en oordeel zelf. Tot dan spreek je enkel vanuit je eigen vooroordelen. Ik denk dat ik kan spreken omdat ik zelf de horror van de Israëlische apartheidspolitiek gezien heb” stelde Roger Waters en voegde er aan toe: “Verschillende artiesten met wie ik contact heb, willen zich hierover uitspreken en willen tegemoet komen aan de Palestijnse oproep voor een culturele boycot van Israël. Maar ze zijn nog bang om het te doen. Ze moeten dapperder zijn. We hebben de argumenten en nu moeten wij, de civiele maatschappij, staten, instellingen en internationale organisaties, dwingen om actie te ondernemen”.

Veel aandacht ging ook naar Stéphane Hessel, de peter van het Russel Tribunaal over Palestina, die recent overleed. Angela Davis, eveneens lid van de jury sprak als volgt: “We moeten de voetsporen volgen van wijlen Stéphane Hessel, die verzet combineerde met integriteit, solidariteit en sterke pleidooien. We werden allemaal pleitbezorgers voor Palestijnse en universele mensenrechten, van de basis tot de hoogste niveaus.”

Ook Fadwa Barghouti, echtgenote van Palestijns parlementslid en politieke gevangene Marwan Barghouti, was present. Zij sprak de woorden van haar man, die schreef vanuit de gevangenis: “Ik groet de strijder, de diplomaat en de schrijver die onze strijd steunt. En degenen in de Arabische wereld die opstaan tegen de tirannie. Hun droom vervult ons met hoop. Het Russell Tribunaal is een sleutelinstrument voor ons doel : gerechtigheid en vrede, gebaseerd op internationaal recht”.

Pierre Galand, algemeen coördinator van het TRoP zei: “Deze slotsessie betekent niet het einde van onze activiteiten, maar een nieuwe start. In de toekomst zal het volkstribunaal nagaan of haar aanbevelingen en conclusies geïntegreerd worden in pleidooien, activisme en juridische claims.”

Vier jaar onderzoek leverden een indrukwekkend arsenaal van bewijsmateriaal op met wereldwijde getuigenissen van advocaten, ambassadeurs, ambtenaren die mensenrechten onderzoeken, maar ook werknemers, boeren, arbeiders en dichters.

fos-socialsitische solidariteit en het ABVV hebben het Russell Tribunaal, een burgerinitiatief, van bij het begin gesteund. Op de slotsessie in Brussel was een delegatie van fos en ABVV aanwezig. Voor deze gelegenheid nodigde het ABVV Shaher Sa’ad, secretaris-generaal van onze Palestijnse partnervakbond PGFTU, uit. Hij kreeg een staande ovatie.

(Bron: Persbericht RToP, 17/03/2013)
Meer info: Russell Tribunal on Palestine