Onderdeel van
Affiche zijn dit de jobs die we willen
De jobs die we willen Ga naar dossier
Colombia in beeld tijdens zitting Internationale arbeidsorganisatie
Colombia in beeld tijdens een speciale zitting op de conferentie van de Internationale arbeidsorganisatie 2019beeld:

Vrede? Niet zonder sociale rechtvaardigheid

Internationaal zetten gaan we voor waardig werk

Hoe gaan we voor een toekomst met de jobs die we willen? Niet alleen lokaal staan activisten en organisaties op de barricades voor waardig werk, ook internationaal beweegt er wat.

LocatieBelgië

De Internationale Arbeidsorganisatie viert haar 100-jarig bestaan. De internationale organisatie viert zo een eeuw van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheden. Een geschiedenis van samenwerken, voor sociale rechtvaardigheid en arbeidsstandaarden.

Bij het ontstaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO*) zorgde de industriële revolutie voor nieuwe verhoudingen en onzekerheden op het vlak van werk. Vandaag zijn het klimaatveranderingen, mondialisering,  technologische vernieuwingen en de groeiende ongelijkheid die arbeidsrelaties zoals we ze kennen, ontwrichten.

Dat is de conclusie van de ‘Global Commission for the future of work’, een commissie die tripartiet is en dus bestaat uit werkgevers, werknemers en landen. Om de toekomst in handen te nemen, zijn er antwoorden aangereikt voor die grote uitdagingen. Tijdens de jaarlijkse IAO-conferentie van 2019 werd zo een, weliswaar afgezwakte, Eeuwfeestverklaring voor de Toekomst van Werk aangenomen.

*Wat doet de IAO?

Werkgevers, werknemers en overheden samenbrengen om

  • arbeidsnormen vast te leggen via conventies en verklaringen
  • landen die fundamentele arbeidsnormen overtreden te berispen
alegemeen-ilo-conferentie-marcel-crozet-ilo
Tijdens de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie nemen werkgevers, werknemers en overheden beslissingen over arbeidsrechten.beeld:

De onderhandelingen tussen werknemers, werkgevers en overheden over de verklaring verliepen moeilijk. Werkgevers en werknemers stonden soms lijnrecht tegenover,  onder andere over sociale rechtvaardigheid. Werkgevers willen nieuwe verdienmodellen en nieuwe manieren van werk promoten. Werknemers willen de flexibilisering en deregulering net tegengaan. Want de winsten zullen misschien stijgen, maar wel ten koste
van de levenskwaliteit van arbeiders.

Wat doe je wanneer de wereldwijde manier van produceren en consumeren tot ongelijkheid, klimaatverandering en onzeker werk leidt? Je gooit het roer om!

Met de campagne de jobs die we willen brengen we de straffe verhalen van mensen en organisaties naar buiten die gaan voor een toekomst met waardig werk. We stappen naar beleidsmakers en naar de vrouwen en mannen in de straat en vragen hen om een deel uit te maken van de golf van positieve verandering. Want een solidaire toekomst voor iedereen, met de jobs die we willen: het kan!

 

Lucas - start
Pagina

Unter: the game

De weg die jouw bestelling aflegt heeft een impact op waardig werk. Speel unter: the game en bepaal de levensloop van flexwerker Lucas!

Lees verder

Volgens de werknemers is er nood aan duidelijke spelregels, aan formalisering en aan waardige jobs. Ze willen dat er voor alle, dus ook wie informeel werkt, ongeacht hun statuut of werkvorm een minimumbescherming komt die verder gaat dan de huidige fundamentele arbeidsnormen**. Ze stellen een  ‘labour protection floor’ voor die garantie biedt op een toereikend minimumloon, het recht op maximale arbeidsduur en het recht op veilig en gezond werk. Dat principe werd tijdens de IAO-conferentie aangenomen. Er staat wel nergens dat die bescherming geldt voor gelijk welk contract of arbeidsvorm, maar het gaat duidelijk wel over meer dan enkel werknemers met een arbeidscontract.

Daarnaast wilden de werknemers graag een vijfde fundamentele arbeidsnorm opnemen, namelijk het recht op veilig en gezond werk. Dat is uiteindelijk niet gelukt.  Maar er is wel veel bewogen en landen willen met de steun van de Europese Unie mee die weg opgaan.

Hopelijk wordt de baanbrekende Eeuwfeestverklaring, ondanks de afzwakking, een mijlpaal. Want sociale rechtvaardigheid is alleen mogelijk als iedereen kan genieten van wereldwijde welvaart.

**De fundamentele arbeidsnormen

  • Vrijheid van vereniging en het recht om collectief te onderhandelen
  • Het afschaffen van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid
  • Het afschaffen van kinderarbeid
  • Het afschaffen van de discriminatie op het vlak van tewerkstelling en beroep

 

Ontdek ook