Internationale Dag van de Huishoudwerk(st)ers

30 maart 2012 ging niet ongemerkt voorbij in de Andes. Deze dag is immers de Internationale Dag van de Huishoudhulp die dankzij de strijd van de vakbonden is uitgeroepen tot officiële feestdag in Peru en Bolivia. En ook in Ecuador dringt men aan op erkenning van deze dag als feestdag.

LocatieEcuador

Vorig jaar werd binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een conventie over waardig werk in de huishoudsector goedgekeurd. Een mijlpaal voor de meer dan 100 miljoen huishoudwerkers die daarmee uit het donker en de verdrukking treden. Eindelijk kregen deze werknemers, veelal vrouwen en meisjes uit de armere sociale klasses, ook rechten zoals verlof, sociale zekerheid enz. Op voorwaarde dat de conventie geratificeerd wordt.

Maar de Internationale Dag van de Huishoudhulp is alvast een feit in Peru en Bolivia. In Ecuador stuurde de Vereniging voor Betaalde Huishoudhulpen een persbericht uit waarin ze eisen dat 30 maart ook bij hen een feestdag wordt, dat conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd wordt én dat de arbeidswetten hervormd worden. Zo kunnen de rechten die in de nieuwe Grondwet van 2008 verankerd zijn, toegepast worden in de huishoudsector. Op dit moment ontbreekt de politieke wil, zowel in het Ministerie van Arbeid als in het Parlement van Ecuador, om de conventie te ratificeren. Daarom zoekt de Vereniging geallieerden om de druk op te drijven en fos is er daar één van.

In Peru organiseerde huishoudwerkersvakbond SINTTRAHOL, partner van fos, op 25 maart een manifestatie in de straten van Lima en een openbare audiëntie in het Parlement met de steun van parlementslid Yonhy Lescano, de IAO en de vakbondskoepel CGTP. Zowel de Instantie voor de Verdediging van het Volk als het Ministerie van de Vrouw hadden het over het belang van de ratificering van conventie 189. De instantie voor de Verdediging van het Volk bracht een persbericht uit waarin het de onmiddellijke ratificering van conventie 189 eist omdat de nationale wetgeving weliswaar deels de rechten van de huishoudhulpen vastlegt maar geen minimumloon noch minimumleeftijd bepaalt om te werken als huishoudhulp. De instantie engageerde zich bovendien om een officiële vraag te stellen aan het Ministerie van Werk zodat ook dit ministerie verplicht wordt standpunt in te nemen. Deze succesvolle actie werd op 30 maart vervolgd door een persconferentie in het nieuwe kantoor van SINTTRAHOL. De vice-minister van Werk, de Instantie voor de Verdediging van het Volk, de IAO, parlementsleden én de voorzitter van de CGTP waren aanwezig.

In Bolivia werd de persconferentie van de huishoudwerkersvakbond en fos-partner FENATRAHOB in het Parlement op bijna alle televisiekanalen uitgezonden. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van de Verdediging van het Volk, van het Ministerie van Arbeid en van het Parlement. Er waren huishoudhulpen uit heel het land aanwezig op de manifestatie die halt hield voor het Ministerie van Arbeid. Ook vertegenwoordigers van alle organisaties die deel uitmaken van het impulscomité rond campagne voor de ratificatie van conventie 189, stonden paraat met pamfletten, kookpotten en soeplepels. De raadgever van de Minister van Arbeid kwam buiten om de manifestanten te begroeten en de stappen op weg naar ratificatie toe te lichten. Het ratificeringsproces is in gang gezet, door de handen in elkaar te slaan met de IAO en het impulscomité is de FENATRAHOB in haar opzet geslaagd! Op zondag sensibiliseerde de FENATRAHOB het grote publiek met een informatieve markt over de rechten van de huishoudhulpen in een muzikale omkadering.

De vakbonden uit de huishoudsector in de Andes hebben niet stil gezeten sinds de goedkeuring van conventie 189 van de IAO, nu bijna een jaar geleden. Twee landen moeten immers de conventie ratificeren, anders kan ze niet in werking treden. In Bolivia is de kans op ratificering groot. Maar de strijd gaat verder en fos draagt zijn steentje bij.