Launch of the DIDC Committee
beeld:

Vergrijzing, gezondheid en zorg als prioriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Internationale dag van de ouderen 2018

De wereldbevolking vergrijst snel. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie zal het aantal ouderen wereldwijd in de komende 30 jaar bijna verdubbelen, van 12% naar 22% van de wereldbevolking. Bovendien zal 80% van de ouderen niet in het Westen, maar in lage- en middeninkomenslanden leven. Het merendeel van die landen is daar echter niet op voorbereid.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Toch zou dat moeten. Want ook het tempo van de vergrijzing versnelt. Waar een land als Frankrijk volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijna 150 jaar had om zich aan te passen aan de groei van het aantal ouderen van 10% naar 20% van de bevolking, zullen landen als Brazilië, China en India amper 20 jaar hebben om die omzwaai te maken.

Gezondheid is daarbij een cruciale schakel. Ouderen die langer gezond blijven, kunnen een actieve rol spelen in de samenleving. Ze kunnen zelfstandig blijven leven, zich engageren in hun gemeenschap, economisch langer actief blijven, de zorg voor kleinkinderen opnemen, professionele ervaring met jongeren delen, en ga zo maar door. En met de juiste omkadering kunnen ook ouderen die zorg nodig hebben nog steeds een belangrijke meerwaarde betekenen voor hun omgeving.

Bron:

Maar die gezondheid hebben ze niet alleen zelf in handen. De omstandigheden waarin mensen in ontwikkelingslanden leven, is vaak niet voorzien op hun behoeften naarmate ze ouder worden. En wanneer zorgnoden uiteindelijk de kop opsteken, vallen ouderen er vaak zonder inkomen en missen ze de toegang tot de zorg die ze nodig hebben. Vereenzaming, groeiende gezondheidsproblemen en uitsluiting zijn dan niet ver weg. Die situatie willen we doorbreken.

Daarom slaan de Vlaamse Ouderenraad, Wereldsolidariteit, FOS, Trias en de ouderenverenigingen in Vlaanderen op 1 oktober 2018, de internationale dag van de ouderen, de handen opnieuw in elkaar om aandacht te vragen voor de vergrijzing in ontwikkelingslanden.

Beleidsaanbevelingen

  1. Versterk de internationale aandacht voor vergrijzing en gezondheid
  2. Maak van vergrijzing en gezondheid een centraal aandachtspunt binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid
  3. Versterk de mensenrechtenpositie van ouderen wereldwijd

Meer weten?

Hieronder vind je gerelateerde artikels en ook op de website van de ouderenraad kan je meer informatie vinden.