Onderdeel van
corona
#TogetherAgainstCorona Ga naar dossier
internationale solidariteit

Internationale solidariteit wordt goedkoper!

Jouw giften krijgen dit jaar een uitzonderlijk belastingvoordeel

Nu de nood het hoogst is, krijg je een uitzonderlijke belastingvermindering van 60% wanneer je een gift van meer dan 40 euro overmaakt aan FOS. Die solidariteit kan het verschil maken.

LocatieBelgië
CategorieNieuws

Een goed doel steunen en solidair zijn. Voor velen is het een jaarlijkse goede gewoonte die onze wereldwijde samenwerking mogelijk maakt, maar dit jaar krijgt jouw gift een extra duwtje in de rug.

Naar aanleiding van de coronapandemie, is beslist dat giften aan erkende instellingen zoals FOS een belastingvermindering van 60% in de plaats van de oorspronkelijke 45% krijgen. Bovendien wordt het plafond voor belastingvermindering voor giften verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.

Dat betekent dat jouw internationale solidariteit via FOS een duwtje in de rug krijgt! Dat kan het verschil maken voor de organisaties waar wij mee samenwerken in de strijd voor waardig werk en sociale bescherming in deze uitzonderlijke tijden.

Banner 'niet blind voor solidariteit'
Ben jij niet blind voor solidariteit in deze moeilijke tijden die wereldwijd mensen treffen? Steun FOS

Hoe zit dat?

Gaf je vroeger 40 euro? Stort dan 55 euro en kom op hetzelfde uit

  • Als je vroeger 40 euro gaf aan FOS, kreeg je 18 euro van de belastingen terug. Zo betaalde je vroeger 22 euro
  • Als je nu 55 euro geeft aan FOS, krijg je 33 euro van de belastingen terug. Zo betaal je vandaag 22 euro

Gaf je vroeger 100 euro? Stort dan 137.5 euro en kom op hetzelfde uit

  • Als je vroeger 100 euro gaf aan FOS, kreeg je 45 euro terug. Zo betaalde je vroeger 55 euro
  • Als je nu 137.5 euro geeft aan FOS, krijg je 82.5 euro terug.  Zo betaal je vandaag 55 euro

Waarom FOS steunen?

FOS is afhankelijk van giften om wereldwijd te kunnen strijden voor waardig werk en sociale bescherming. Met lokale organisaties wereldwijd eisen we een leefbaar loon, volwaardige arbeidsrechten, recht op gezondheid en een respectvolle sociale dialoog. In het verleden wierpen die inspanningen heel wat vruchten af. 

Maar door de wereldwijde coronapandemie is er meer dan ooit nood aan internationale solidariteit. Want wat als een crisis mondiale ongelijkheid doet groeien? Dan gebruik je solidariteit als snoeischaar. Een uitkering bij ziekte, betaalbare gezondheidszorg, steun voor wie zonder werk valt en veilige werkomstandigheden zijn nu meer dan ooit nodig. Sociale bescherming en waardig werk kunnen zo een pandemie indammen, maar ook de sociaal en economische gevolgen verzachten.

Nog niet overtuigd? Lees ons magazine over corona of ontdek hieronder enkele verwezenlijkingen die we samen bereikten tijdens de pandemie.

Steun FOS

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke inspanningen. Tijdens de pandemie, strijden we harder dan ooit voor sociale bescherming voor iedereen met lokale organisaties wereldwijd.
Wees solidair en steun ons.

000-0000074-74
IBAN BE16 0000 0000 7474
BIC BPOTBEB1
Mededeling: Steun Partners FOS

Voor giften aan FOS vanaf 40 euro heb je in 2020 recht op uitzonderlijke belastingvermindering van 60% en ontvang je een fiscaal attest.

sociale bescherming
Ook deze curve kunnen we de baas via internationale solidariteit