Intersyndicaal platform Nicaragua boekt vooruitgang rond hervorming van sociale zekerheid

Op 1 februari 2013 diende het Intersyndicale Platform in Nicaragua bij het parlement een wetsvoorstel in, waarmee het pleit voor een integrale hervorming van het systeem van sociale zekerheid. Met dit door fos ondersteunde initiatief, probeert het platform een dreigend ingrijpen van het IMF in de sociale verworvenheden af te wenden, en tegelijkertijd een antwoord te geven op een groot aantal structurele problemen binnen het huidige stelsel. (zie artikels september en december 2012 en februari 2013).

LocatieNicaragua
CategorieNieuws

Sindsdien is het niet meer rustig geweest rond het thema. Inmiddels heeft het platform op belangrijke punten bijval gekregen van de Sandinistische regering.

Verhitte syndicale campagne

De afgelopen maanden heeft het intersyndicale platform haar voorstel met verve gepromoot en verdedigd. Zeker de laatste weken is er vrijwel geen dag voorbijgegaan, zonder deelname van de vakbondsleid(st)ers in discussieprogramma´s op televisie en radio en er verschenen interviews in de kranten. Ook worden er radio – en televisiespots uitgezonden om het voorstel onder het grote publiek bekend te maken. (bekijk de televisiespot hier – Spaans gesproken)

Daarnaast organiseerden de deelnemende vakbondsorganisaties individuele- en gezamenlijke vormingssessies met hun basisleden.

Marcial Cabrera (alg . secr. FUTATSCON – HORECA-sector): “Dankzij fos hebben we een informatiefolder ontwikkeld voor onze leden. Drie weken geleden hielden we een intern debat met zo´n 500 basisleden van de 10 deelnemende organisaties, om te onderstrepen wat er op het spel staat en om aan de hand van de folder onze voorstellen te bespreken. De belangstelling was enorm en we hebben heel veel ruggesteun van onze leden gekregen. Door de handtekeningenactie die we in januari hielden, wisten de leden natuurlijk al iets van het voorstel, maar de interesse is toch anders, nu het thema zoveel maatschappelijke aandacht krijgt. Er was dan ook heel veel aanwezigheid van de pers.”

Gewonnen strijdpunten

De regering heeft inmiddels laten weten, dat zij meegaat met een aantal belangrijke eisen en voorstellen van de vakbeweging. Zo is zij teruggekomen van de voorstellen om de pensioen-leeftijd te verhogen en zal het aantal vereiste maandelijkse loonafdrachten niet worden veranderd. Even belangrijk is dat een aantal weken geleden de regering voor het eerst heeft aangegeven te willen starten met het aflossen van de enorme staatsschuld richting het systeem van sociale zekerheid.

Luis Barbosa (president vakcentrale CST-JBE): “Binnen de Sandinische partij (FSLN) werden we er van beschuldigd, om met onze eis rond de afbetaling van de staatsschuld, de regering voor een blok te plaatsen. Door de erkenning van de staatsschuld, bevestigt de regering dat onze eis volledig terecht was, en dat zij de problemen binnen sociale zekerheid serieus wil aanpakken. We waarderen dit enorm, want het is de eerste regering in 20 jaar, die haar verantwoordelijkheid richting de staatsschuld wil opnemen. Bovendien heeft de regering aangegeven, dat het systeem meer solidair moet worden, door de afdracht voor de hoogste inkomens te verhogen. Ook dit komt volledig overeen met onze voorstel.”

Integrale hervorming blijft de visie

Hoewel de vakbondsorganisaties binnen het platform tevreden zijn met de regeringsvoorstellen op de korte termijn (september 2013), blijven zij echter hameren op de noodzaak om tot een integrale hervorming van sociale zekerheid te komen. De acute financiële crisis binnen het systeem krijgt door de regeringsmaatregelen een antwoord, maar veel structurele problemen worden niet aangepakt. Deze integrale hervorming ligt echter politiek gevoelig en ondervindt ook tegenstand van vakbonden binnen de publieke sector.

Marcial Cabrera:”Op dit moment is slechts 20% van de werknemers aangesloten bij de sociale zekerheid, voornamelijk werknemers in de publieke sector. Het grootste deel van de werknemers in de private sector en de informele economie heeft geen toegang tot het systeem. Zij werken via onderaannemers, als straatverkoper of hebben te maken met seizoensarbeid. Daardoor worden zij ofwel helemaal niet ingeschreven of dragen zij een veel te korte periode bij tot het systeem, om in aanmerking te komen voor de diensten van sociale zekerheid. Bovendien laat de infrastructuur en de servicekwaliteit veel te wensen over, zeker op het platteland. Er zit veel onrecht in het systeem en daarom is het voor veel werknemers ook helemaal niet aantrekkelijk om zich in te schrijven. In ons wetsvoorstel gaan we in op deze problemen, maar wij hebben inmiddels begrepen dat de vakbonden uit de publieke sector ons niet steunen. Zij zijn bang dat bij een integrale hervorming hun verworven rechten in gevaar komen.
Deze vakbonden uit de publieke sector hebben wel veel politieke invloed op de regering. Het is dus nog lang niet zeker of het daadwerkelijk tot een integrale hervorming zal komen. De komende weken zal er overleg plaatsvinden tussen de vakbonden, de werkgevers en de regering en zal het een en ander duidelijk worden. Niettemin zijn we erg tevreden en trots op de de resultaten die we tot nu toe behaald hebben.”