Brecht De Vleeschauwer mozambique fos
Kinderen aan een waterput in Mozambiquebeeld:

Interview: ‘Dankzij informatie blijven we gezond’

In gesprek met Emelda, gezondheidsactivist uit Mozambique

In Mozambique is de toegang tot gezondheidsdiensten geen evidentie. En al zeker niet op het platteland. In extreme weersomstandigheden, uitgedaagd door natuurrampen zetten lokale activisten in de provincie Gaza kennis centraal in hun strijd voor sociale bescherming.

LocatieMozambique
CategorieGenderNieuws
mozambique
Locatie

Mozambique

Mozambique ligt aan de oostkust van zuidelijk Afrika. Tot 1975 was het land een Portugese kolonie. Twee jaar na de onafhankelijkheid werd …

Lees verder

Emalda is zo’n gezondheidsactivist die in Mozambique opkomt voor het recht op sociale bescherming. Haar droom? Een kwaliteitsvolle gemeenschapsgezondheidszorg voor wie op het platteland leeft.

Wat motiveerde jou om lid te worden van de lokale vereniging UPCG?

Ik ben altijd een actief lid van mijn gemeenschap geweest. Ik behoor sinds 2010 tot de UNAC, de nationale vereniging van zelfvoorzieningslandbouwers. In 2016 richtte ik samen met enkele andere activisten de provinciale vereniging UPCG op. Iets waar ik erg trots op ben. Ik ben zelf moeder en ik wil graag dat mijn kinderen in een veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien. Ik word ook gemotiveerd door de impact die mijn collega’s en ik hebben op kwetsbare leden van de gemeenschap, zoals baby’s en zwangere vrouwen.

UPCG is een vereniging van boeren in de Mozambikaanse provincie Gaza. De organisatie brengt activisten samen om in verschillende regio’s verenigingen op te richten. Lokaal organiseren de activisten activiteiten voor sociale bescherming. Dat kan gaan van een workshop over hygiëne tot het aanbieden van zorg, zoals hulp aan zwangere vrouwen.

Daarnaast brengen de verschillende lokale verenigingen ook mensen samen. Die samenkomsten zijn afgestemd op de noden van de deelnemers. Ze kunnen gaan over gendergerelateerd geweld, voeding of andere thema’s die aan de gezondheid van de mensen raken. UPCG ondersteunt ook lokale gezondheidscomités waarbij gezondheidsuitdagingen waarmee de gemeenschap geconfronteerd wordt worden besproken. Door in groep prioriteiten af te bakenen kan de gemeenschap de eigen noden het best vervullen.

FOS werkt daarom op een duurzame manier samen met UPCG. Zo willen we sociale bescherming en gendergelijkheid voor iedereen in Mozambique bereiken.

Is er sociale bescherming in Mozambique?

Steeds meer mensen kunnen terugvallen op eerstelijns gezondheidszorg. Zeker in vergelijking met toen ik in 2010 begon te werken in de gemeenschapsgezondheidszorg.

Er zijn meer gezondheidsfaciliteiten zoals gezondheidsposten en ziekenhuizen. Bovendien zijn mensen zich bewuster van het belang om naar het ziekenhuis te gaan. Zo is men minder bang om bijvoorbeeld hiv- en tbc-testen te doen.

Op gemeenschapsniveau is er ook vooruitgang, vooral als het gaat om kwetsbare mensen zoals zwangere vrouwen en kinderen. De mensen begrijpen nu hun rechten en het belang van goede voeding.

 

Ons werk met FOS heeft geleid tot een beter begrip van de fundamentele mensenrechten

Emelda Sitoe, gezondheidsactivist uit MozambiqueEmelda Sitoe, gezondheidsactivist uit Mozambique

Wat betekent jullie werk voor de lokale gemeenschap?

Sociale bescherming gaat over verschillende dingen zoals gezondheid van de gemeenschap, water, sanitaire voorzieningen, maar ook voeding. Ik besefte dat het belangrijk was om daarrond activiteiten te organiseren. Binnen de gemeenschap wist men aanvankelijk weinig af van hoe ze toegang tot gezondheidsdiensten konden krijgen. Dankzij de samenwerking met FOS zijn we in staat om ze te informeren over zaken zoals de gezondheid van hun kinderen, het voorkomen van ziektes als cholera en malaria, of het geven van informatie over waar ze toegang hebben tot hiv-behandelingen.

De training en verspreiding van informatie geeft gemeenschappen toegang tot basisgezondheidsdiensten, maar nog belangrijker, tot inzicht in de oorzaken van een aantal van de ziekten die hen hadden getroffen, zoals malaria. Dat is voor mij belangrijker omdat mensen die ziekten beter kunnen voorkomen of beheersen als ze een beter inzicht hebben in de oorzaken ervan.

Ons werk met FOS heeft geleid tot een beter begrip van de fundamentele mensenrechten. We weten nu meer over de gezondheid van moeders en seksuele en reproductieve rechten, evenals over de gevolgen die gendergerelateerd geweld kan hebben voor de gezondheid en het algemene welzijn van zowel het gezin als de gemeenschap.

Merk je al positieve verandering op?

Ja, zo was er bijvoorbeeld een jonge vrouw van twintig die zwanger was van haar eerste kind maar niet wist dat ze toegang had tot de prenatale diensten van de kliniek. Ik heb haar aangemoedigd om naar de kliniek te gaan. Op die manier had ze ook toegang tot hiv-testen en kon ze beginnen met de behandeling om de overdracht van hiv van moeder op kind te voorkomen. Een voorval dat mij sterk heeft geraakt.

De jonge vrouw werd door haar familie slecht behandeld omdat ze buitenechtelijk zwanger was geraakt. Ze is sindsdien bevallen van een gezonde baby en is dankbaar voor de hulp die ze heeft gekregen. Dit bewijst dat wanneer iemand over de juiste kennis bezit, we heel wat ziektes zoals hiv of cholera kunnen voorkomen.

Gezondheidscentrum Mozambique
Een koppel wandelt een geboortehuis in Mozambique binnen.

De ervaring was ook positief, omdat het ons als UPCG heeft doen beseffen dat er veel jonge vrouwen zijn die het belang van prenatale diensten niet begrijpen of niet weten waar ze deze diensten kunnen vinden. We hebben sindsdien een speciale focus op jonge vrouwen in onze activiteiten opgenomen.

We richten ons op hen met activiteiten die specifiek gericht zijn op de seksuele gezondheid van moeders. Volgend jaar zullen we ook meer aandacht besteden aan gendergerelateerd geweld en hen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij spaargroepen, omdat dit hen ook economisch meer onafhankelijkheid kan geven.

Hoe ga je de toekomst tegemoet?

In de toekomst zal het belangrijk zijn om ons meer te richten op de jeugd en op uitbreiding van diensten. Ik zeg dat omdat, hoewel de regering veel heeft gedaan, er nog steeds veel gemeenschappen zijn die geen gezondheidsfaciliteit in hun buurt hebben.

Ik ben erg trots op het werk dat we via onze provinciale vereniging (UPCG) hebben gedaan. Ik ben ook dankbaar voor alle trainingen die ik heb gekregen en het feit dat ik die met mijn gemeenschap kan delen. We hopen ons werk voort te zetten en ook het aantal leden van de gemeenschap dat we kunnen bereiken te vergroten.

Meer weten?

Dit artikel verscheen eerder in ons magazine over sociale bescherming & inspraak. Wil je ons magazine een jaar gratis ontvangen? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in.