Israël koloniseert – Dexia financiert

Stop de illegale financiering van de Israëlische bezetting

In 2001 neemt de Dexia NV de controle over de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi. Deze bank is vergelijkbaar met het voormalige Gemeentekrediet in België. Ze financiert steden, gemeentes en andere openbare besturen. De naam van deze bank wijzigt in 2007 naar Dexia Israël Public Finance Ltd. Vandaag weten we dat Dexia Israël, kolonies in de bezette Palestijnse gebieden financiert. De directeur van Dexia Israël, Dhr. David Kapah, verklaarde dit in de Knesset, het Israëlisch parlement, tijdens een commissie-zitting.

CategorieNieuws

De financiering van deze kolonies gaat in tegen het internationaal recht. Zo is er de Vierde Conventie van Geneve waarvan artikel 49 stelt: “De Bezettende Macht zal geen delen van zijn eigen bevolking deporteren of overbrengen naar gebieden die zij bezet.” Dit werd meermaals bevestigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, o.a. in resolutie 446.

Door de illegale financiering van de Israëlische kolonisering schendt Dexia NV ook de eigen ethische code. Dexia NV onderschreef namelijk het “Mondiaal pact van de Verenigde Naties”. Principes 1 & 2 hierin stellen : “Ondernemingen moeten binnen hun invloedssfeer de mensenrechten naleven en bevorderen (1); en ervoor zorgen dat ze zich niet schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten (2).”

We eisen van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. Daarnaast eisen we dat de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten, de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.

Ondertekenaars (3/02/2009)
COBI – Coördinatie Boycot Israël (initiatiefnemer) – ABP – Artistes contre le Mur – BRussells Tribunal – CODIP – Comac – Coordination des Associations pour une Paix Juste au Proche-Orient (PJPO) du Brabant Wallon – PJPO Ittre, PJPO Mazerine – Divers & Actief – fos–socialistische solidariteit – Gemeente Viroinval – Geneeskunde voor het Volk-Schaerbeek – Génération Palestine – GROEN! – Groupe Palestine Santé – intal – LAP-Leuvense Actiegroep Palestina – Mouvement Chrétien pour la Paix – Mouvement Citoyen Palestine – LEF – Recht op Terugkeer – OWW Hasselt – PTB – SCI – ’t Uilekot – Vlaams Palestina Komitee – Vrede vzw
Meer info: onderteken de petitie